WODA NA UPAŁY, CZYLI CO POWINIEN WIEDZIEĆ PRACODAWCA

Twoja firma

W czasie upałów pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom wodę do picia i to niezależnie od tego czy zatrudniony jest na umowę o pracę czy zlecenie/dzieło. Pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy, jeśli upał powoduje jego złe samopoczucie i nie może być z tego powodu ukarany na przykład obniżeniem wynagrodzenia.

Woda w firmie musi być nieodpłatnie zapewniona pracownikom wykonującym swe zadania na otwartej przestrzeni, gdy temperatura wynosi tam 25 st.C, oraz wewnątrz pomieszczeń gdy termometr wskaże 28st. C – taki obowiązek nakładają na pracodawców przepisy BHP, a ich nieprzestrzeganie może skutkować poważną grzywną nawet do 30 tysięcy zł.

Sprawdź teraz najnowszą promocję na dostawy wody do firmy >>>

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom upałów nie powinno jednak wynikać wyłącznie ze strachu przed karą, ale leży w interesie pracodawcy. Wysokie temperatury skutecznie obniżają wydajność pracowników, a także mogą prowadzić do udarów, skurczów czy zasłabnięć. Szacuje się, że wydajność fizyczna i koncentracja spadają nawet o 1/5 z powodu przegrzania organizmu. Biorąc pod uwagę koszt chłodnej wody i koszt godziny pracy nietrudno policzyć, że dostarczenie pracownikom wody po prostu się bardzo opłaca.

Woda w firmie - obowiązki pracodawcy

Przepisy prawa nie określają jednoznacznie, ile wody przysługuje na jednego pracownika w trakcie upałów: powinny to być takie ilości, które zaspokoją potrzeby pracownika podczas całego dnia pracy i woda ta musi być ogólnie dostępna. Zazwyczaj zaleca się wypijanie przynajmniej 8 szklanek czystej wody źródlanej dziennie.

Przeczytaj, jakie korzyści daje regularne picie wody >>

Pracodawcy nie muszą skracać godzin pracy w trakcie największych upałów lub wyznaczać przerwy w pracy. Mogą to jednak zrobić pamiętając, że nie wolno im z tego powodu obniżać wynagrodzenia. Nie ma przy tym znaczenia forma zatrudnienia pracownika – pod tym względem zatrudnieni na etat i na umowę-zlecenie mają takie same prawa.

Dodatkowym warunkiem dostarczenia pracownikom wody do firmy, jest umiejscowienie źródła tej wody – zgodnie z prawem musi być ono oddalone od miejsca wykonywania pracy nie dalej niż 75m. Pracownikom budowy należy także zapewnić dziennie 90l wody na osobę do umycia się. Kolejnym obowiązkiem pracodawców jest zapewnienie dostępu świeżego powietrza pracującym wewnątrz pomieszczeń a także dbanie o dobry stan urządzeń wentylacyjnych.

Może się zdarzyć, że pomimo dodatkowych przerw w pracy oraz dostarczenia chłodnych napojów upały będą tak dokuczliwe, że pracownik poczuje się źle i nie będzie w stanie wykonywać swoich obowiązków. Ma do tego prawo i może przerwać pracę! Nie może zostać za to ukarany w postaci obniżenia wynagrodzenia, a na straży tego prawa stoi Państwowa Inspekcja Pracy.

W przypadku sporu co do wysokości temperatury na stanowisku pracy, to na pracodawcy ciąży obowiązek udokumentowania, że praca była wykonywana w warunkach optymalnych temperaturowo.

Podstawa prawna:

Art. 232 Kodeksu pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279 ze zm.)

Zobacz, jak zoptymalizować koszty wody w firmie >>

Masz własną firmę i kupujesz wodę dla swoich pracowników i klientów? 

Przeczytaj też:

Jak rozliczyć zakup ekspresu i kawy do firmy? >>

Jak rozliczyć w kosztach firmową wigilię? >>

Jak rozliczyć zakup wody do firmy?>>

Dobre samopoczucie pracowników – wydatek czy inwestycja >>