DOBRE SAMOPOCZUCIE PRACOWNIKÓW – WYDATEK CZY INWESTYCJA

Twoja firma

Menedżerowie uwielbiają posługiwać się maksymą: „Najcenniejszym zasobem są pracownicy”. A jednak hasło to często pozostaje pustą retoryką. Wielu dyrektorów patrzy na pracowników nie poprzez zwrot ulokowanych w nich inwestycji np. w postaci zwiększonych przychodów firmy, a przez pryzmat kosztów i tak też nimi zarządza. To niebezpieczne myślenie, bo dla wielu firm ludzie są jedynym źródłem długoterminowej przewagi konkurencyjnej.

Firmy, które nie inwestują w pracowników, kładą na szali swój sukces rynkowy, a nawet egzystencję.

Pracowników można – w dużym uproszczeniu – postrzegać na dwa sposoby.

Pierwszy z nich to traktowanie ich jako podwładnych, łatwych do zastąpienia, mających określone zadania do wykonania i otrzymujących za to określoną pensję. Pracodawcy tak podchodzący do swojej kadry pracowniczej, nie inwestują w nią ponad niezbędne minimum. Główne motywatory do pracy, które stostują to wypłata, podwyżka, ewentualnie premie. To podejście nie buduje zaangażowania i lojalności pracowników.

Drugie podejście zakłada, że pracownik stanowi większą wartość dla firmy niż tylko równoważność wykonywanej przez niego pracy. Przy tym podejściu - pracodawca traktuje pracowników jako najważniejszy „zasób”, dba o warunki pracy, o ich samopoczucie, rozwój ich wiedzy i kompetencji, a także o planowanie ścieżek kariery w sposób świadomy i uporządkowany. Dlaczego? Ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, jak istotne dla rozwoju firmy jest posiadanie zaangażowanych i lojalnych pracowników, którzy w sposób aktywny budują wartość firmy. W praktyce, zaangażowani pracownicy po prostu pracują lepiej. W naturalny sposób wysoka jakość i efektywność ich pracy przekłada się na sukces finansowy organizacji.

Wysoki poziom zaangażowania, możliwy jest wtedy kiedy pracownicy cieszą się dobrym sampoczuciem.

Wiele międzynarodowych firm, które dbają o ten aspekt, wdrażając np. programy prozdrowotne, zapewniając pracownikom komfortowe warunki pracy i inne benefity, może poświadczyć, że dobre samopoczucie pracowników jest bardzo korzystne dla firmy.

Pracownicy, którzy troszczą się o swoje dobre samopoczucie, są generalnie:

  • zdrowsi
  • efektywniejsi
  • bardziej odporni na zachorowania i urazy
  • cieszą się lepszą jakością życia

Troska ze strony pracodawcy, o to by pracownicy dobrze się czuli, owocuje:

  • obniżeniem ryzyka przewlekłych chorób
  • oszczędnością firmowych funduszy w związku z redukcją wydatków na opiekę zdrowotną
  • ograniczeniem nieobecności i niezdolności do pracy
  • lepszymi relacjami wśród pracowników
  • zwiększoną efektywnością w pracy i zaangażowaniem
  • polepszeniem wyników finansowych firmy

Badania przeprowadzone w kliku wiodących międzynarodowych korporacjach, takich jak General Motors, Johnson & Johnson, Procter & Gamble i Chevron pokazały, że troska o dobre samopoczucie w pracy może przynieść korzyści finansowe - a inwestycja w odpowiednie działania może się zwrócić z nawiązką.

Badania, które porównują programy wdrożone przez 10 firm z listy 500 największych firm magazynu "Fortune" pokazują, że średni zwrot z inwestycji wynosił 3 dolary na każdy wydany dolar. Jeden z najbardziej wpływowych trenerów psychologii pozytywnej w biznesie, autor książki „The Happiness Advantage” Shawn Achor - stwierdza, że zwrot inwestycji w dobre samopoczucie i zaangażowanie pracowników jest imponujący. Sprzedaż rośnie o 37%, a produktywność o 31%.

Inwestowanie i kontrolowanie inwestycji w kapitał ludzki najczęściej przynosi firmom spore korzyści. Nawet niewielkie przedsiębiorstwa powinny popracować nad tą stroną swojej działalności. Jak jednak dowiedzieć się czy nasze inwestycje w pracowników faktycznie przynoszą oczekiwane rezultaty – w formie np. zwiększonych obrotów? Obliczanie zwrotu z inwestycji za pomocą wskaźnika rentowności ROI, trudno zastosować w przypadku kapitału ludzkiego.

Z pomocą przychodzi nam opracowana przez polskich specjalistów z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy ze Szkołą Główną Handlową - innowacyjna metoda pomiaru – NKL. Jest to narzędzie pomiaru wartości kapitału ludzkiego w firmie. Jego wielką zaletą jest to, iż nie wymaga dużego nakładu finansowego i jest łatwą w obsłudze aplikacją, w ogólnie dostępnym arkuszu kalkulacyjnym Excel. Narzędzie zostało opracowane w trzech wariantach, dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Korzyści z wykorzystania tego narzędzia jest sporo. Świadomość wartości kapitału ludzkiego pomoże w lepszej kontroli kosztów personalnych przedsiębiorstwa, dostarczy informacji odnośnie obecnego systemu zarządzania, zapewni twarde dane, pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału pracowników, ułatwi podejmowanie decyzji menedżerskich.

Jeżeli jesteś zainteresowany zbadaniem wartości kapitału ludzkiego w Twojej firmie - możesz bezpłatnie pobrać to narzędzie.

POBIERZ TERAZ >>

Pamiętajmy: Szczęśliwy pracownik naprawdę więcej może...