JAK ROZLICZYĆ W KOSZTACH FIRMOWĄ WIGILIĘ?

Twoja firma

Przedsiębiorcy coraz częściej organizują w firmach zabawy mikołajkowe i spotkania wigilijne. Zauważają bowiem korzyści płynące z tego typu imprez: integrację i zwiększenie motywacji pracowników, zbudowanie pozytywnego wizerunku pracowdawcy dbającego o swoich podwładnych, oraz po prostu - okazanie wdzięczności za wytężoną pracę. Czy taką imprezę można wciągnąć w koszty działalności firmy?

Wigilijne poczęstunki i świąteczne bankiety na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń firm i zakładów pracy. Firma, która organizuje wigilijne przyjęcie, nie musi już naliczać podatku uczestnikom, a wydatki na imprezę może odliczyć od przychodu. Takie jest stanowisko Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z 8 lipca 2014 r., sygn. K 7/13).

Zmiana stanowiska skarbówki

W poprzednich latach skarbówka twierdziła, że organizator świątecznego spotkania powinien opodatkować jego uczestników. Takie podejście zanegował Trybunał Konstytucyjny. Postanowił, że przychód można naliczyć tylko wtedy, gdy konkretna osoba otrzymuje określone świadczenie dające jej korzyści majątkowe. Nie wtedy zaś, gdy ktoś zostanie zaproszony na imprezę i z tego zaproszenia skorzysta. Podkreślił, że udział pracowników w imprezach integracyjnych, do których zaliczyć można spotkania wigilijne i noworoczne, nie będzie stanowić dla pracowników przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, który podlegałby opodatkowaniu.

Pozytywne podejście fiskusa

Na korzyść przedsiębiorców zmieniło się również rozliczanie firmowych imprez nawet wtedy gdy zaproszeni są pracownicy wraz z rodzinami. Dla fiskusa ważny jest cel spotkania – integracja, poprawa atmosfery pracy, zwiększenie motywacji załogi. Jest on realizowany również wówczas gdy, gdy pracownicy przyjdą z rodzinami. Wydatki na taką imprezę mają związek z przychodem pracodawcy, może je więc rozliczyć w kosztach podatkowych. Warto jednak – mimo korzystnego podejścia skarbówki – zadbać o to aby zabezpieczyć się właściwą interpretacją.

Cel – integracja i motywacja załogi

Organizując firmową wigilię wystarczy wykazać, iż celem przyjęcia jest integracja i poprawa atmosfery, która bezpośrednio przedkłada się na wydajność i jakość pracy. Powinno to wynikać z wewnętrznych dokumentów, faktur lub z umowy z organizatorem imprezy.

Na co trzeba uważać?

Co do zasady wszystko, co pracownik otrzymuje od pracodawcy, stanowi przychód ze stosunku pracy, od którego powinien zapłacić podatek dochodowy. Do tego zaliczają się firmowe upominki mikołajkowe, bony i paczki dla pracowników i ich dzieci. To, czy będą oni zwolnieni od podatku oraz czy upominki będą mogły obniżyć podatek firmy zależy od źródła ich sfinansowania. Pracownik uniknie zapłaty podatku tylko wtedy, gdy świąteczne firmowe upominki, paczki, przedpłacone karty płatnicze, zostaną sfinansowane środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Na koniec warto podkreślić, że spotkania, imprezy integracyjne to przedewszystkim stworzenie szansy, by ludzie poznali się z innej niż tylko zawodowa strony. Warto więc zadbać, aby firmowa wigilia była dla pracowników miłym spotkaniem.