NASZE ŹRÓDŁA WODY

Krystalicznie czysta woda źródlana Eden wypływa z najczystszych ujęć głębinowych w Polsce. Naszą wodę wydobywamy z szacunkiem dla środowiska naturalnego i z zachowaniem najwyższych norm kontroli jakości. Własne laboratoria przy rozlewniach pozwalają na regularne badania wody co 2 godziny, na każdym etapie jej wydobycia i nalewania do butli.

ŹRÓDŁO GRODZISK WIELKOPOLSKI

Grodzisk Wielkopolski

Naturalna woda źródlana Eden czerpana jest wyłącznie z najczystszych ekologicznie rejonów Polski. Tak jak ta ze źródła Grodzisk Wielkopolski, która jest częścią pokrytej licznymi lasami i jeziorami Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej.

Pochodząca z niego krystalicznie czysta naturalna woda źródlana - wydobywana z głębokości ponad 135 m pod ziemią - zawdzięcza swoją krystaliczną czystość naturalnej izolacji kilkudziesięciu metrów glin zwałowych oraz iłów stanowiących nieprzepuszczalną barierę geologiczną. Dzięki temu zawiera naturalnie zbilansowany zestaw składników mineralnych wskazanych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Zawartość minerałów w naturalnej wodzie źródlanej Eden z ujęcia wody w Grodzisku Wielkopolskim:

          Kationy 

 • sodowy Na+…………………………………9,4  mg/l  
 • wapniowy Ca2+.........................……. 79,0 mg/l
 • magnezowy Mg2+ ……………………… 12,0   mg/l

         Aniony

 • wodorowęglanowy HCO3……...……. 340    mg/l
 • siarczanowy (SO4)……………………….. 5,1   mg/l
 • chlorkowy (Cl)…………….……………….. 4,1   mg/l

ŹRÓDŁO CZĘSTONIEW

Częstoniew

Jednym ze źródeł, z którego czerpana jest krystalicznie czysta woda źródlana Eden, są naturalne złoża w Częstoniewie. Źródło zlokalizowane jest na pograniczu Wysoczyzny Rawskiej i Równiny Warszawskiej. Woda z tego źródła jest średnio zmineralizowana, odpowiednia do codziennego spożycia bez względu na stan zdrowia oraz wiek. Nadaje się do bezpośredniego spożycia oraz jako baza do ciepłych napojów i posiłków.

Wyjątkowe położenie źródła i odpowiedni układ warstw geologicznych odgrywających rolę naturalnych filtrów, powodują, że czerpana z głębi ziemi krystalicznie czysta woda źródlana Eden zachowuje wszystkie swoje pierwotne wartości. Jest świeża, czysta i zawiera naturalnie zbilansowany zestaw składników mineralnych.

Zawartość minerałów w naturalnej wodzie źródlanej Eden z ujęcia wody w Częstoniewie:

          Kationy 

 • sodowy Na+…………………………………15,6  mg/l  
 • wapniowy Ca2+.........................…….............106,2 mg/l
 • magnezowy Mg2+ ……………………….....17,0   mg/l

         Aniony

 • wodorowęglanowy HCO3……...…. .............416,8 mg/l
 • siarczanowy (SO4)……………………….. ..5,14   mg/l
 • chlorkowy (Cl)…………….……………….. 13,8   mg/l

ŹRÓDŁO RZENISZÓW

Rzeniszów

Źródło położone jest na głębokości 200 m. Głębokość ujęcia wody oraz odpowiednia struktura geologiczna gwarantują wysoką jakość i czystość wody bez konieczności stosowania dodatkowych metod filtracji.

Woda źródlana wydobywana na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej

 

Zawartość minerałów w naturalnej wodzie źródlanej Eden z ujęcia wody w Rzeniszowie:

          Kationy 

 • sodowy Na+…………………………4,30  mg/l  
 • wapniowy Ca2+.........................……54,11 mg/l
 • magnezowy Mg2+ ………………....30,38   mg/l

         Aniony

 • wodorowęglanowy HCO3…….............275,10 mg/l
 • siarczanowy (SO4)…………………….28,40  mg/l
 • chlorkowy (Cl)…………….……………6,70   mg/l

EDEN NANO

Częstoniew i Rzeniszów

To woda niskozmineralizowana o zawartości minerałów 167,49 mg/l. W bezpiecznym dla zdrowia procesie zmniejszona została zawartość
magnezu i wapnia. Dzięki temu po zagotowaniu nie wytrąca się kamień. Woda ta rekomendowana jest do czajników i ekspresów do kawy.

Zawartość minerałów w wodzie Eden NANO z ujęcia wody w Częstoniewie:

          Kationy 

 • sodowy Na+……………………………8,20  mg/l  
 • wapniowy Ca2+.........................…....…24,85 mg/l
 • magnezowy Mg2+ ……………………..3,64 mg/l

         Aniony

 • wodorowęglanowy HCO3……...........105,70 mg/l
 • siarczanowy (SO4)…………………….< 1,0 mg/l
 • chlorkowy (Cl)…………….………...…7,00 mg/l

 

Zawartość minerałów w wodzie Eden NANO z ujęcia wody w Rzeniszowie:

          Kationy 

 • sodowy Na+…………………………………3,00  mg/l  
 • wapniowy Ca2+.........................…….............19,24 mg/l
 • magnezowy Mg2+ …………………….........10,94 mg/l

         Aniony

 • wodorowęglanowy HCO3……......................113,60 mg/l
 • siarczanowy (SO4)……………………............< 1,0 mg/l
 • chlorkowy (Cl)…………….……………..........6,00 mg/l