Specjalista radzi: Jak rozliczyć zakup ekspresu i kawy do firmy?

Twoja firma

 

 pasieczna

Ewa Pasieczna

Biegły rewident nr 12325, prezes zarządu S&P Audyt. Pracowała jako główna księgowa, jako kontroler w urzędzie kontroli skarbowej, a obecnie jako audytor.    

Wiemy już, że wydatki poniesione na zakup wody spożywanej przez pracowników czy klientów firmy mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i nie należą do kosztów reprezentacji. Przeczytaj o tym w naszym poprzednim artykule. A co z kawą? Czy zakup kawy do firmy i wszelkich akcesoriów niezbędnych do jej przyrządzenia, takich jak ekspresy do kawy, filiżanki itp. przedsiębiorca także ma prawo „wrzucić w koszty”?

 

ZAKUPY "KAWOWE" JAKO KOSZT UZYSKANIA

Kosztem uzyskania przychodu mogą być tylko te wydatki, które łącznie spełniają dwa warunki:

  • po pierwsze nie są wymienione w art. 23 ustawy o PIT (wyklucza on możliwość zaliczenia w koszty wydatków na „reprezentację”)
  • po drugie ich poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu firmy.

Powstaje pytanie, czy kawa i ekspresy do kawy nie są właśnie wydatkiem na „reprezentację”, a także czy uda się wykazać związek pomiędzy zakupem kawy, a uzyskaniem przychodu firmy? Organy podatkowe stoją na stanowisku, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów przedsiębiorstwa.

Zwyczajowo w naszej kulturze poczęstunek kawą czy herbatą jest ogólnie przyjętą normą zachowania i trudno jej przypisać znamiona wystawności. W konsekwencji wydatki na zakup czy dzierżawę ekspresu do kawy nie stanowią kosztów reprezentacji i mogą zostać zaliczone przez przedsiębiorcę w koszty uzyskania przychodów.

Zobacz profesjonalne ekspresy do kawy dla firm, dostępne w na wynajem oraz w leasingu >>

KAWA - WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU WOBEC PRACOWNIKÓW

Kawa jest powszechnie znana dzięki właściwościom pobudzającym i wzmagającym aktywność umysłową. Wydatki na jej zakup służą więc zaspokojeniu normalnych potrzeb pracowników, a w konsekwencji mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy. Obowiązek pracodawcy, zapewnienia wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów ma źródło w § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagwarantowanie wszystkim pracownikom kawy i herbaty nie jest dla pracodawcy obligatoryjne, ale ustawodawca pozostawia tutaj pracodawcy możliwość zadecydowania, w jakie napoje zaopatrzy on pracowników. Dla firmy oznacza to, że zakupiona do firmy woda oraz inne napoje - kawa czy herbata - stanowią koszt uzyskania przychodów, jeśli zostały zakupione w celu wypełnienia obowiązku wobec pracowników.

ZAKUP KAWY A VAT

Z tytułu zakupu kawy do firmy i wszelkich akcesoriów niezbędnych do jej przyrządzenia - ekspresu do kawy, filiżanek itp. - podatnikowi przysługuje również prawo do odliczenia podatku naliczonego. Uprawnienie to wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Warunkiem koniecznym jest, by zakup miał związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych i prowadzoną działalnością gospodarczą.  Zasada ta działa niezależnie od tego, czy dokonaliśmy zakupu ekspresu do kawy i niezbędnych akcesoriów, czy tylko dzierżawimy te urządzenia.

W interpretacji indywidualnej  Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi ujął to zagadnienie w sposób następujący: "Stwierdzić należy, iż nabywane artykuły spożywcze (kawa, herbata, ciastka, cukierki, woda, cukier, cytryny, jabłka, soki, mleko do kawy) na potrzeby spotkań służbowych, które są zużywane przez pracowników, a także podwykonawców i klientów będą miały związek (pośredni) z wykonywaniem czynności opodatkowanych, bowiem nabywane towary nie będą służyć dalszej odsprzedaży, ani nie będą wykorzystywane do wytworzenia wyrobów i usług będących przedmiotem obrotu, natomiast poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczyniają się do generowania przez Spółkę obrotu. Zatem Spółka będzie mogła dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem artykułów spożywczych na potrzeby spotkań służbowych, które są zużywane jako drobne poczęstunki przez pracowników, a także podwykonawców i klientów, ze względu na fakt, że poniesione wydatki służyć będą w sposób pośredni do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług" (IPTPP4/443-678/13-4/MK, 16.12.2013).

Podsumowując: niezależnie do tego czy kawa/herbata jest spożywana przez pracowników, czy klientów podmiotu gospodarczego, wydatki poniesione na jej zakup oraz kupno lub dzierżawę urządzeń niezbędnych do przyrządzenia napoju (ekspres do kawy, spieniacz do mleka itp) uprawniają do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów firmy oraz odliczenia podatku naliczonego VAT.

 

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące artykułu, rozliczania zakupu kawy i dzierżawy ekspresów do firmy - podziel się nimi w komentarzach. Nasz specjalista chętnie na nie odpowie.

 

Sprawdź również:

Jaki ciśnieniowy ekspres do kawy wybrać do firmy >>

Przeczytaj też:

11 sposobów na to, by klienci częściej Cię polecali >>

Dlaczego nie pracujemy w pracy >>

8 kroków do bycia lepszym liderem >>