Zarządzanie pokoleniami w organizacji cz. 3 - pokolenie Y i Z

Chociaż pokolenie Y oraz Z dorastały już w czasie, kiedy nowe technologie były powszechnie wykorzystywane, to reprezentanci tych pokoleń różnią się w podejściu do nowoczesnych środków komunikacji. Oczekują oni również więcej od swojego miejsca pracy i cenią sobie niezależność. Sprawdź, jak zarządzać ludźmi z pokolenia Y i Z w swojej firmie.

Osoby z pokolenia Y urodziły się między 1980 a 1994 rokiem, natomiast do pokolenia Z przynależą ludzie urodzeni w latach 1995–2012. Warto jednak pamiętać, że lata narodzin przedstawicieli generacji mogą się różnić w zależności od regionu geograficznego, gdyż dominujące trendy i znaczące wydarzenia, które miały wpływ na te pokolenia, pojawiały się na całym świecie w różnych momentach.

Przeczytaj także:

Pokolenie Y w firmie – praca nie może być ważniejsza od pasji 

Osoby z pokolenia Y są przeważnie dobrze wykształcone i świadome swojej wartości na rynku pracy. Angażują się w powierzone im zadania pod warunkiem, że lubią to, co robią, i mają poczucie spełnienia. Trudno im się odnaleźć w miejscu pracy, które wyznacza sztywne ramy zachowania, dlatego cenią sobie swobodną atmosferę w firmie oraz wszelkie udogodnienia. Istotny jest dla nich czas wolny, który umożliwi im zarówno rozwój osobisty, jak i realizację własnych pasji, co oznacza także, że sami chcieliby decydować, w jakich godzinach wykonują powierzone im zadania pracownicze.

Przedstawiciele pokolenia Y nierzadko nie boją się przykrych konsekwencji, dlatego zmiana miejsca pracy nie jest dla nich problemem. Ważne są dla nich wyzwania oraz coraz to nowe bodźce, które motywują do wykonywania codziennych zadań.

Przeczytaj także: Work-life balance w praktyce

Pokolenie Z w firmie – miejsce pracy musi spełniać ich oczekiwania

Dla pokolenia Z nowe technologie i media społecznościowe stanowią nieodzowną część życia. Żyją w świecie ciągłych aktualizacji, dlatego też przetwarzają informacje szybciej niż inne generacje. Cechuje ich wrodzony multitasking, dzięki czemu łatwo przeskakują pomiędzy kilkoma różnymi zadaniami w dość naturalny sposób, nie potrafią jednak długo koncentrować się na czasochłonnych czynnościach.

Pokolenie Z to ludzie myślący globalnie, gotowi pracować w każdym miejscu na świecie. Cenią sobie prędkość i praktyczność, szybko wyrabiają sobie opinię na dany temat i oceniają, czy powierzone zadanie ma sens. Osoby z pokolenia Z stawiają na własne korzyści i są bardziej niezależne od pokolenia Y, dlatego często mają wyższe oczekiwania względem firmy.

Przeczytaj również: Jak zatrzymać w firmie pracownika, który planuje odejść?

Pracownicy z pokolenia Y i Z – jak zarządzać ludźmi z tych generacji?

Nie zawsze narzucony odgórnie sposób pracy jest efektywny, gdyż każde z wymienionych pokoleń pracuje skuteczniej w innych warunkach. Warto więc wyznaczyć, kto jest odpowiedzialny za poszczególne zadania w firmie, gdyż ograniczy to ryzyko powstawania konfliktów i nieporozumień. Pracownicy z pokolenia Y oraz Z, ponieważ są bardziej niezależni, niezbyt dobrze czują się w miejscu pracy o wysokiej kontroli. Dobrze jest wypracować kompromis, który zachęci przedstawicieli tych pokoleń do pozostania w pracy. Warto on nich walczyć, gdyż posiadają wartościową wiedzę oraz potencjał, który może przynieść firmie duże korzyści.

Przeczytaj również: Jak rozwiązywać konflikty w biurze?

Znajomość różnic między poszczególnymi pokoleniami pracowników jest ważna w trakcie przygotowywania biznesu i dostosowywania przywództwa oraz wysiłków rekrutacyjnych, tak aby priorytety osób dołączających do Twojej firmy nie kolidowały z jej rozwojem. Bez względu jednak na to, z jakiego pokolenia wywodzą się Twoi pracownicy w firmie, warto postawić na otwartą komunikację. W ten sposób możesz poznać oczekiwania i potrzeby poszczególnych pracowników, dzięki czemu zyskasz informacje niezbędne do stworzenia strategii wewnętrznego rozwoju firmy.