Zarządzanie pokoleniami w organizacji cz. 2 – pokolenie X

Życie biura

Pokolenie X (ang. Generation X) to osoby urodzone miedzy 1965 a 1983 rokiem (bywa że ta granica przesuwana jest do roku 1985), a zatem najczęściej synowie i córki osób z pokolenia baby boomers. Warto dowiedzieć się jak zarządzać ludźmi z pokolenia X, gdyż są oni wykwalifikowanymi, wartościowymi pracownikami, którzy cenią sobie niezależność.

Osoby z pokolenia X są przyzwyczajone do zmieniającego się świata i nastawione na zapewnienie sobie stabilizacji, nawet kosztem wolnego czasu. W związku z tym dużą wagę przywiązują do odpowiednich zarobków dających im poczucie kontroli nad własnym życiem. Pokolenie X jest bardziej zorientowane na cel i, w odróżnieniu od baby boomers, żyją, żeby pracować, ale praca nie służy wyłącznie temu, żeby mieć środki do życia. Iksy w pracy chcą się przede wszystkim rozwijać i mieć realny wpływ na działania i efektywność firmy.

Zarządzanie pokoleniami w organizacji cz. 1 – praca z baby boomers

Pokolenie X w Polsce i na świecie – czym się różnią?

Na kształtowanie się charakteru pokolenia X w Polsce wpływ miały nie tylko przemiany obyczajowe, ale przede wszystkim ustrojowe. Duża część obecnej kadry zarządzającej to właśnie przedstawiciele tego pokolenia, w naszym kraju określanego także mianem pokolenia PRL. Na świecie przedział czasowy pokolenia X jest krótszy (najczęściej do 1980 roku), ponieważ tam szybciej zaczęły pojawiać się nowe technologie czy chociażby szeroki rynek usług. Rozwiązania technologiczne umożliwiły temu pokoleniu rozwój na płaszczyznach wcześniej niedostępnych.

W Polsce wśród osób reprezentujących pokolenie X dominuje pewna niechęć do autorytetów i instytucji, która wywodzi się jeszcze z ustroju komunistycznego. Wszelka władza postrzegana była jako wroga i utrudniająca życie obywatelom, co później przeniosło się na relacje w pracy. Mimo to zmiany ustrojowe przyczyniły się do większej przedsiębiorczości osób z pokolenia X. Dominującymi wartościami stały się dla nich samodzielność i indywidualizm. Ludzie z pokolenia X musieli radzić sobie z wieloma trudnościami życiowymi, przez co łatwiej podejmują inicjatywę – cechuje ich zaradność.

Pokolenie X w firmie – jak wykorzystać ich zalety, jak ich doceniać?

Dla pokolenia X ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, poszukują oni złotego środka, który z jednej strony pozwoli im swobodnie podejmować decyzje, a z drugiej zapewni stabilizację poprzez odpowiednio wysoką pensję. Dla tego pokolenia często ważniejsze są działania lokalne niż globalne.

Przeczytaj: Życie a praca, czyli jak dążyć do równowagi

Mimo wszystko to właśnie praca dominuje w ich życiu. Jest to pierwsze pokolenie dużej mobilności zawodowej i częstych zmian posad w poszukiwaniu satysfakcji z wykonywanej pracy. Dodatkowo osoby z tego pokolenia:

  • postrzegają naukę jako środek umożliwiający im rozwijanie swojej ścieżki kariery zawodowej – warto wykorzystać ich chęć do własnego rozwoju i kształcenia się poprzez różnorodne szkolenia czy warsztaty;
  • nastawione są na rezultaty, a nie na sam proces, dlatego potrafią dopasować się do różnych warunków – elastyczni pracownicy częściej wykazują entuzjazm do pracy i łatwiej jest się im komunikować z resztą zespołu, ponieważ głównym ich celem jest efektywne wykonanie zadania;
  • posługują się nowymi technologiami, jednak najbardziej ufają bezpośredniemu kontaktowi – to dojrzali pracownicy, którzy potrafią wykorzystywać możliwości, jakie dają nowe media, jednak ich sukces oparty jest na kwalifikacjach i relacjach nawiązywanych podczas rozmów i spotkań z klientami. W przeważającej części są to osoby 40+, a komputery nie były obecne w ich wczesnej młodości, co oznacza, że postrzegają oni relacje nawiązywane za pośrednictwem tego medium jako spłycone i mniej wartościowe. Z  kolei to im przypadło wchodzić na rynek pracy w czasach, gdzie obok produkcji zaczęły królować usługi, co wymogło na nich naukę umiejętności miękkich.

Pokolenie X w organizacji – jak pracować nad ich wadami?

Pokolenie X stawia w swojej pracy na samodzielność i indywidualizm. Nie lubią, gdy narzuca się im sposób działania, odbierają to jako ograniczanie swobody. Przedstawiciele tego pokolenia bywają nieufni wobec pracodawców, a błąd traktują jak osobistą porażkę. Umieją pracować w zespole, jednak jako indywidualiści nie lubią być odpowiedzialni za pracę większej liczby osób. Podczas pracy z Iksami warto:

  • wyznaczać im zadania, jednak nie określać, jak takie zadanie powinno zostać wykonane – osoby z pokolenia X cenią wartościowy feedback, jednak w swoim działaniu sami chcą decydować, w jaki sposób rozwiązać problem;
  • chwalić ich bardziej za pośrednictwem benefitów niż pochwał – Iksy są świadome tego, że dobre relacje z  przełożonymi to często zbyt mało, by być pewnym swojej posady, dlatego nie przywiązują się do pracodawcy. Aby zatrzymać takie osoby w firmie, warto zainwestować w ich rozwój, aby czuli się docenieni.

Przeczytaj również: Usprawnienie komunikacji w firmie

Pracownik z pokolenia X – cenny członek załogi

Dla osób z pokolenia X praca jest zazwyczaj bardzo ważna, a rozwój firmy działa na nich motywująco. Mimo że stawiają na indywidualizm, a zatem na własne umiejętności, to identyfikują się ze swoim miejscem pracy bardziej niż pokolenia młodsze od nich. Posiadają duży kapitał wiedzy i często zajmują kierownicze stanowiska.

Starsze osoby z tego pokolenia są bardziej skoncentrowane na karierze i bywa, że postrzega się ich jako pracoholików. Młodsze poświęcają się pracy, ale szukają też równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Iksy jako osoby przedsiębiorcze chętnie zakładają własne firmy, dlatego aby zatrzymać takie osoby, dobrze umożliwić im swobodne działania wewnątrz firmy. Dzięki intraprzedsiębiorczości można w pełni wykorzystać potencjał takich pracowników.

Przeczytaj: Czy Twoje biuro aktywizuje pracowników?

Zobacz inne artykuły z cyklu Zarządzanie pokoleniami w organizacji: