Marketing personalny wewnątrz firmy - jak skutecznie zmotywować pracowników?

Kierownictwo wyznacza cele i wartości firmy, ale sukces zależy od tego, czy pracownicy zaufają jego strategii. To ludzie tworzą firmę, dlatego warto prowadzić z zespołem wartościowy i inspirujący dialog. Marketing personalny wewnętrzny koncentruje się na tworzeniu głębokich relacji w zespole. Zobacz, na czym opierają się jego założenia, i zbuduj naprawdę silną organizację!

Wewnętrzny marketing personalny to obecnie najpopularniejsza forma zarządzania zespołem, która buduje autentyczne zaangażowanie pracowników. Każda organizacja posiada swój własny potencjał społeczny – jego odpowiednie wykorzystanie to cel wewnętrznego marketingu personalnego. Zatrudnieni mogą stworzyć lojalną grupę skupioną wokół firmy, jeżeli tylko poczują, że ich potrzeby są spełniane. Dlatego warto spojrzeć na swoich pracowników indywidualnie – przewidywać, czego oczekują od firmy, zaspokajać ich potrzeby wyższego rzędu, a także okazywać zainteresowanie ich życiem poza pracą.

Marketing personalny wewnętrzny ze strony kierownictwa

Klasyczne teorie zarządzania pokazują, jak motywować zespół i nim zarządzać, ale nie uczą, jak stworzyć prawdziwą społeczność wokół firmy. Zaangażowani pracownicy to siła, która pozwala przetrwać firmie na konkurencyjnym rynku. Dlatego nowoczesny marketing personalny stawia na traktowanie pracownika podmiotowo. Proponuje on stosowanie w zarządzaniu miękkich metod marketingowych, opartych na socjologii i psychologii. Jak prowadzić zespół w zgodzie z założeniami wewnętrznego marketingu personalnego?

 • Podejdź indywidualnie do zatrudnionych

Codzienne funkcjonowanie organizacji jest zdeterminowane przez kondycję psychiczną każdego z pracowników. Dlatego powinni oni liczyć się dla firmy w szerszym, ludzkim wymiarze. Pokaż, że autentycznie interesujesz się ich życiem. Przykładem może być składanie gratulacji po zawarciu małżeństwa czy narodzinach dziecka.

 • Traktuj pracownika z szacunkiem

Każda zatrudniona osoba jest odbiorcą marketingu wewnętrznego i tak jak kontrahent firmy zasługuje na szacunek. Pracownik powinien otrzymywać uwagę ze strony przełożonych. Zawsze słuchaj i bądź otwarty na rozmowę – wypłynie to korzystnie na wewnętrzny wizerunek firmy.

 • Buduj zaufanie

Dawaj przykład wartości wyznawanych przez firmę, by stały się one autentyczne. Kierownictwo jest wiarygodne wtedy, gdy jasno formułuje cele i sumiennie organizuje pracę firmy. Przewidywalność przełożonych stanowi podstawę budowania zaufania zespołu.

 • Zadbaj o warunki pracy w biurze i benefity pracownicze

Przemyślane miejsce pracy pozwoli każdemu czuć się w biurze komfortowo. Podstawowe benefity pracownicze, takie jak ekspres do kawy i dystrybutor wody, świadczą o zainteresowaniu kierownictwa samopoczuciem zespołu. Dodatkowo wysokiej jakości woda i kawa poprawiają nastrój, koncentrację i wydajność pracowników.

 • Zaspokajaj potrzeby wyższe pracowników – stosuj pochwały

Dbaj, by praca przynosiła pracownikom korzyści takie jak uznanie i szacunek. Korzystaj z pełnego wachlarza technik motywacyjnych, a Twoi pracownicy szybko poczują się docenieni i będą pracować z większym oddaniem.

Zobacz również: Jak wygląda obsługa i serwis dystrybutorów wody źródlanej?

Marketing personalny wewnętrzny – korzyści dla firmy

Zapewnienie dobrych warunków i atmosfery pracy opłaca się nie tylko wszystkim zatrudnionym, ale też samej firmie. Zobacz konkretne korzyści płynące z odpowiedniego zarządzania zespołem:

 • wydobycie pełnego potencjału zatrudnionych osób, które chętniej korzystają z własnej wiedzy dla celów organizacji, pracują efektywniej i kreatywniej;
 • kreowanie dobrego wizerunku firmy na zewnątrz przez zadowolonych pracowników;
 • dobra atmosfera w pracy przyciąga kompetentnych kandydatów na stanowisko;
 • wygodne i przyjazne biuro pozwala lepiej się skoncentrować i wydajniej pracować;
 • mniejsza rotacja i zatrzymywanie w firmie doświadczonych osób;
 • dobra kondycja psychiczna i fizyczna oraz lepsza dyspozycyjność pracowników.

Zwracaj uwagę na potrzeby zespołu, a zadowoleni pracownicy odwdzięczą się swoim zaangażowaniem. Samorealizacja leży głęboko w naturze człowieka i pcha go do osiągania coraz większych celów, a szacunek, jaki może przy tym zyskać, jest dodatkowym motywatorem. Zrób wszystko, by pracownik cieszył się z tego, że tworzy Twoją firmę.

Przeczytaj więcej porad:

Usprawnienie komunikacji w firmie

Zarządzanie pokoleniami w organizacji  cz. 1 – praca z baby boomers