Jak wygląda obsługa i serwis dystrybutorów wody źródlanej?

Woda i kawa

Dystrybutory wody źródlanej na stałe weszły do polskich biur – znajdują się aż w 60% firm, zatrudniających powyżej 250 osób. Nic dziwnego, woda z dystrybutora to rozwiązanie uzasadnione z punktu widzenia troski o środowisko, komfortu pracowników czy optymalizacji kosztów prowadzenia biura. Należy jednak pamiętać, że – by dystrybutor działał prawidłowo – powinien być odpowiednio obsługiwany i serwisowany.

Dystrybutory wody nie wymagają od użytkowników skomplikowanych czynności montażowych czy serwisowych. Instalacja i pierwsze uruchomienie urządzenia są przeprowadzane przez przedstawiciela firmy Eden Springs. Na tym etapie istotny jest wybór odpowiedniego miejsca – dogodnego dla pracowników, zacienionego i dobrze wentylowanego. Ważne również, by wokół dystrybutora znajdowało się co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni.

Obsługa dystrybutorów wody źródlanej

Codzienna eksploatacja dystrybutora opiera się przede wszystkim na przestrzeganiu podstawowych zasad higieny. Każda butla wody Eden Springs jest fabrycznie zamknięta kapslem i naklejką zabezpieczającą. Przed zamontowaniem butli w urządzeniu należy przetrzeć jej górną część, by usunąć zanieczyszczenia, które mogą przedostać się do wody z zewnątrz. Ponadto nie powinno się dotykać wnętrza kapsla na butelce, końcówek kraników i innych elementów mających kontakt z wodą. Ważne jest również regularne mycie ociekacza i przecieranie obudowy.

Nie należy zostawiać dystrybutora bez butli! Po opróżnieniu pojemnika trzeba zamontować nowy lub – w ostateczności – pozostawić na dystrybutorze pustą butlę. Pozwoli to uchronić urządzenie przed zanieczyszczeniami.

Instrukcję korzystania z dystrybutora można pobrać tutaj.

Przechowywanie butli do dystrybutora

Na walory smakowe i czystość wody wpływa także sposób przechowywania butli do dystrybutorów. Należy zadbać o to, by:

  • Umieścić je w chłodnym i zacienionym miejscu – butle powinny być chronione przed bezpośrednią ekspozycją na promienie słoneczne, które niekorzystnie wpływają na trwałość opakowań z tworzyw sztucznych;
  • Nie miały kontaktu ze środkami chemicznymi – mogą one bowiem wniknąć w strukturę tworzywa, z którego jest wykonana butla, a co za tym idzie – przeniknąć do wody i zanieczyścić ją.
  • Nie zostały uszkodzone mechanicznie – każde uszkodzenie powierzchni butli (pękniecie, przedziurawienie itd.) może spowodować, że do wody dostaną się zanieczyszczenia. Tylko nienaruszone opakowanie stanowi gwarancję jakości i bezpieczeństwa wody.

Sanityzacja dystrybutorów

Prawidłowa eksploatacja to jednak nie wszystko. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pracownicy Eden Springs dwa razy do roku wykonują usługę Eden Fresh Service (sanityzację dystrybutorów do wody), czyli wymianę elementów urządzenia mających kontakt z zimną wodą. Dzięki temu części, które mogłyby ulec zabrudzeniu w czasie eksploatacji, nie doprowadzą do zanieczyszczenia wody lub zmiany jej smaku.

 

Zobacz również: