7 POWODÓW DLA KTÓRYCH NAJLEPSI PRACOWNICY RZUCAJĄ PRACĘ

Twoja firma

Jest kilka błędów popełnianych przez menedżerów i właścicieli firm, które są szczególnie kosztowne dla organizacji. Należy do nich odejście wartościowych pracowników. Sprawdź jakie są powody ich odejścia i co robić aby utrzymać w firmie najlepszych ekspertów?

Jest takie stare powiedzenie: „pracownicy nie odchodzą od firm, ale od szefów". Czy słuszne? Pracownicy, którzy z zaangażowaniem podejmują nowe wyzwania, są doceniani i dobrze wynagradzani odchodzą rzadko. Jeśli jednak zabraknie choćby jednego z tych kluczowych elementów, to rozstanie z pracodawcą jest kwestią czasu. Rola bezpośredniego przełożonego w tym procesie jest kluczowa, ale równie ważne jest to czy i jaką politykę rozwoju pracowników prowadzi dana organizacja. Czy jest to polityka oparta na doświadczeniu czy tylko na teorii, z miernym skutkiem wprowadzana w życie?

Dlaczego pracownicy odchodzą z pracy?

Z wieloletnich badań Instytutu Saratoga (części firmy PwC) wynika, że pracownicy w większości nie odchodzą do innych firm z powodów finansowych. Taki powód podaje zaledwie 12% respondentów. Większość pracowników podaje inne przyczyny, pochodzące z wewnątrz organizacji. To sama firma – często nieświadomie - doprowadza do odejścia kluczowych pracowników.

W książce "7 prawdziwych powodów odchodzenia z pracy" Leigh Branham naliczył aż 13 etapów odchodzenia z pracy. Dzięki swojej innowacyjnej koncepcji „bodźców wypychających” pracowników z firmy i „przyciągających” do niej, autor uświadamia menedżerom, że pracownicy odchodzą nie dlatego, że przyciągają ich lepsze warunki oferowane przez konkurencję, ale dlatego że są nieświadomie wypychani przez własną firmę. Macierzysta firma wypycha pracowników na tyle skutecznie, że kiedy pojawi się na rynku atrakcyjna oferta pracy – pracownikowi nie pozostaje nic innego jak z niej skorzystać.

Jakie przyczyny odejścia z pracy podają wartościowi pracownicy?

1. NIESPEŁNIONE OCZEKIWANIA

Niespełnione oczekiwania pracownika czy rozczarowanie, przeradzają się zazwyczaj w zniechęcenie i frustrację, ujawniające się m.in. postawą roszczeniową. Przyczynami niespełnionych nadziei są zazwyczaj błędy w rekrutacji – gdy przedstawiona perspektywa nowego miejsca pracy budzi oczekiwania pracownika, które nie mogą być spełnione.

2. NIEDOPASOWANIE CECH I UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKA DO STANOWISKA

Pracownik oddelegowany do pracy, której nie lubi, która nie jest zgodna z jego charakterem, wiedzą czy umiejętnościami będzie się zwyczajnie męczył do momentu, w którym okaże się, że nadarza się okazja na zmianę pracy. Taki skutek będzie przynosiło ignorowanie przez przełożonego naturalnych talentów i predyspozycji przejawianych przez pracownika.

3. BRAK INFORMACJI ZWROTNEJ I SŁABA MOTYWACJA

Brak informacji na temat celu wykonywanych zadań i strategii przedsiębiorstwa, powoduje że pracownicy szybko tracą sens wykonywanej pracy. Słaba motywacja i brak budowania relacji pomiędzy pracownikiem a przełożonym, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu – to "gwóźdź do trumny" dla wysoko jakościowej pracy.

Dowiedz się więcej, dlaczego niektórzy pracownicy są pozbawieni motywacji >>

4. MAŁE SZANSE ROZWOJU ZAWODOWEGO I AWANSU

Jeżeli w firmie nie ma jasnych reguł awansu, przejrzystych metod ocen pracy, ścieżek kariery czy specjalnych programów do zarządzania talentami – organizacja będzie tracić utalentowanych pracowników. Jeżeli do tego dołożymy pomijanie kobiet przy awansach, czy faworyzowanie wybranych podwładnych, wtedy organizacja nie będzie mogła liczyć że w jej szeregach staną ludzie, którzy przyniosą jej realne korzyści.

5. POCZUCIE NIEDOCENIENIA

Jeżeli menedżerowie częściej zapominają o obowiązku wyrażania uznania dla swoich podwładnych czy informowania ich o kwestiach dla nich ważnych, wtedy pracownik może poczuć się niedoceniony, niezauważany, a jego rola jaką pełni w organizacji – w jego odczuciu – może wydawać mu się niewielka. To również powód do szukania innej pracy.

6. NADMIAR PRACY, STRES I BRAK RÓWNOWAGI

Firmy nieświadomie każące wybierać pracownikowi pomiędzy karierą a życiem prywatnym, lub stawiające obowiązki zawodowe wyżej niż prywatny wolny czas pracownika, nie działają na korzyść pracownika. Ustanowiona w ten sposób zależność będzie powodować u pracownika frustrację, stres i poczucie winy. Zaburzony work&life balance wcześniej czy później będą skutkować chęcią zmiany zatrudnienia.

 

7. UTRATA WIARY I ZAUFANIA DO KIEROWNICTWA

Utrata zaufania do kadry zarządzającej jest kolejną z przyczyn odchodzenia z pracy. Jeżeli kadra menedżerska czy dyrektorska myśli głównie o własnych korzyściach, łamie obietnice, dopuszcza się manipulacji, nagina przepisy, nie potrafi skutecznie komunikować się z pracownikami, czy też nie jest zainteresowana opiniami pracowników – wtedy pojawia się brak wiary w kierunek rozwoju firmy i działania dla dobra pracowników. To również jeden z powodów zmiany pracy.

Chcesz zostać lepszym liderem i kierownikiem swojego zespołu? Tutaj dowiesz się, jak to zrobić >>

Pamiętajmy, że każdej z siedmiu przyczyn odchodzenia wartościowych pracowników można skutecznie przeciwdziałać. To wartościowi ludzie tworzą potencjał i realną wartość firmy i to dzięki nim każda organizacja jest w stanie się rozwijać i tworzyć własny sukces.

Przeczytaj poniżej jak odpowiednio motywować pracowników:

DOBRE SAMOPOCZUCIE PRACOWNIKÓW – WYDATEK CZY INWESTYCJA >>

FIRMA ZBUDOWANA NA ZADOWOLENIU PRACOWNIKÓW >>