10 sposobów na podniesienie kompetencji Twojego zespołu

Praca z wyobraźnią

Kompetencje zawodowe nie są stałe. Z upływem czasu mogą ulec zmianie zarówno nasze cechy osobowości i związane z nimi kompetencje miękkie, jak i poziom nabytych umiejętności, czyli kompetencje twarde. Ciągłe podnoszenie kompetencji pracownika powinno być ważne dla team leadera, bo jego rozwój będzie korzystny dla całej firmy. Sprawdź 10 najlepszych sposobów na rozwijanie umiejętności pracowników.

Kompetencje to połączenie umiejętności praktycznych i wiedzy oraz cech osobowości, które wpływają na sposób, w jaki pracownik wykonuje zadania. Wyróżnia się wśród nich kompetencje twarde i kompetencje miękkie. Wiele specjalizacji wymaga ciągłego zaangażowania w rozwój zawodowy, gdyż dostępne technologie, a co za tym idzie informacje, ulegają dezaktualizacji. Pracodawca, któremu zależy na kompetencjach pracownika, powinien umożliwić mu rozwój zawodowy w ramach wykonywanej pracy.

Podnoszenie kompetencji twardych zespołu – inwestycja w wiedzę i umiejętności

Kompetencje twarde to wiedza z zakresu niezbędnego na danym stanowisku oraz nabyte umiejętności – np. znajomość języków obcych czy specjalistycznych programów komputerowych. Często określane są mianem bazowych, podstawowyc, bo bez nich niemożliwy jest udział w rekrutacji na określone stanowisko. Oto najskuteczniejsze sposoby podnoszenia kompetencji twardych zespołu:

1. Organizacja szkoleń

Zastanów się, jaka dziedzina wiedzy byłaby najbardziej przydatna dla Twojej firmy. Najczęściej pracodawcy decydują się na szkolenia:

  • językowe,
  • z obsługi programów komputerowych,
  • sprzedażowe,
  • negocjacyjne.

Warto też porozmawiać z pracownikami i zapytać, w jakiej dziedzinie nie czują się zbyt pewnie, co pozwoli dobrać szkolenie adekwatne do realnych potrzeb zespołu.

2. Webinaria – skuteczna wymiana informacji

Webinaria pozwalają zorganizować spotkanie w miejscu pracy dla dużej grupy odbiorców. Mogą być nie tylko uzupełnieniem szkoleń, lecz także okazją do wymiany informacji z ekspertami. To też dobre rozwiązanie, gdy chcesz na bieżąco informować pracowników o tym, co dzieje się w firmie. Webinaria umożliwiają bowiem efektywne wprowadzenie zespołu w aktualne wydarzenia i zapoznanie go z priorytetami firmy.

3. Magazyny branżowe i biurowa biblioteczka

Zakup magazynów branżowych i książek prezentujących treści z konkretnej dziedziny często stanowi duży wydatek dla pracownika, dlatego warto stworzyć biurową biblioteczkę. Wiele wydawnictw, magazynów i czasopism oferuje atrakcyjne prenumeraty dla firm. Do takich źródeł warto sięgać, by znaleźć inspiracje i konkretne rozwiązania.

4. Wspólne case study

By właściwie wprowadzić pracownika w dany temat, nie wystarczy zapoznanie go z informacjami i danymi. Niezbędne jest wykształcenie u niego umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych – zarówno typowych, jak i tych rzadziej spotykanych. Warto organizować cykliczne spotkania z pracownikami, na których omawia się najważniejsze dla firmy projekty oraz analizuje projekty konkurencji i trendy w danej dziedzinie.

5. Aktywne uczestnictwo w targach branżowych.

Bezpośrednie spotkania z innymi przedstawicielami branży są dobrym pomysłem na poznanie nowych i innowacyjnych rozwiązań. Obecność na wydarzeniach tematycznych, obserwacja, a także nawiązywanie nowych relacji biznesowych to dodatkowa metoda rozwoju. Dzięki nim pracownik może zdobyć cenną wiedzą na temat branży, w której pracuje, a także pokrewnych jej dziedzin.

Przeczytaj też:

Podnoszenie umiejętności miękkich zespołu – inwestycja w wydajność i kreatywność

Równie ważne jest też wspieranie rozwoju kompetencji miękkich pracowników. Zalicza się do nich między innymi:

  • komunikatywność,
  • kreatywność,
  • umiejętność współpracy,
  • zarządzanie sobą w czasie.

Są równie istotne, jak umiejętności twarde – zapewniają bowiem efektywną pracę zespołu. Sprawdź, jak zadbać o rozwój tych kompetencji wśród pracowników:

6. Warsztaty interpersonalne

Ich podstawowym celem jest kształtowanie takich umiejętności jak: asertywność, radzenie sobie ze stresem czy umiejętne przeprowadzanie wystąpień publicznych. W efektywnej pracy zespołu istotne jest, aby pracownicy potrafili współpracować, sprawnie się komunikować i rozwiązywać konflikty.

7. Coaching – rozwój osobisty i zawodowy

Jest to metoda na indywidualne doskonalenie pracownika. Polega na jednoczesnym rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych. Coaching opiera się na wyznaczaniu celów, które służą osiągnięciu sukcesu osobistego i zawodowego, co często skutkuje większą wydajnością w codziennej pracy.

8. Określ cele firmy, by wspomóc indywidualny rozwój pracownika

Kiedy pracownicy wiedzą, na jakim etapie drogi zawodowej aktualnie się znajdują, a także co mogą osiągnąć, kiedy będą nią podążać, łatwiej im wyznaczyć sobie konkretne cele. Dobrze sprecyzowana ścieżka kariery sprawi, że praca będzie bardziej satysfakcjonująca i przyniesie korzyści zarówno firmie, jak i pracownikowi. Pomocne jest więc przedstawienie pracodawcy swoich zawodowych celów. Pracodawca zaś powinien nakreślić konkretny zakres zadań na danym stanowisku oraz wskazać cele do których dąży firma i które pomoże zrealizować pracownik.

9. Wyjazdy integracyjne – sposób na zgrany zespół

Kiedy firma się rozwija, zatrudnia też coraz więcej osób. Nowym pracownikom trudno niekiedy odnaleźć się w jej strukturze. Wyjazdy integracyjne ułatwiają nawiązywanie kontaktów i wzajemną komunikację. Dają też zespołowi możliwość poznania się na innym gruncie, dzięki czemu współpraca różnych komórek może być znacznie efektywniejsza. Wiedza o tym, kto jakie ma zadania, skraca też czas rozwiązywania potencjalnych problemów.

10. Przyjazna strefa wspólna w miejscu pracy

Dobra atmosfera w miejscu pracy jest bardzo ważnym aspektem – stanowi ogromny atut dla nowych pracowników firmy. Dobrze zaaranżowana kuchnia z dostępem do dystrybutora wody źródlanej od Eden Springs, ekspresu do kawy, a także ze stolikami do wspólnego spożywania posiłków ułatwia nawiązywanie relacji. W nowoczesnych firmach coraz częściej znajdują się też pokoje do wspólnego relaksu, gdzie pracownicy mogą poświęcić swoją przerwę na chwilowy odpoczynek lub gry, które angażują grupę osób.

Aby podnieść kompetencje swojego zespołu, warto pamiętać, że każda zmiana jest procesem, który wymaga czasu i zaangażowania. W przypadku podnoszenia kwalifikacji pracowników także osoba decyzyjna oraz team leader muszą posiadać odpowiednie nastawienie, by zespół uświadomił sobie, że jego rozwój będzie miał wpływ na funkcjonowanie całej firmy.