Zmiany w prawie podatkowym w 2018 r. – zobacz, czy wpłyną na działanie Twojej firmy

Twoja firma

Przepisy prawa podatkowego w mniejszym lub większym stopniu zmieniają się praktycznie co roku. Na 2018 r. Ministerstwo Finansów planuje jednak wprowadzenie w życie rekordowej liczby zmian, w większości mających na celu uszczelnienie poboru podatków (zwłaszcza VAT i akcyzy). Sprawdź, jak zmieni się prawo podatkowe, dzięki czemu będziesz na nie przygotowany odpowiednio wcześniej.

Wyższy limit stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów

Od 1 stycznia 2018 r. prawo podatkowe będzie bardziej sprzyjało wszystkim osobom wykonującym zawody twórcze. Otóż dotychczasowa maksymalna kwota 50 proc. kosztów uzyskania przychodów podwoi się – zamiast 42 764 zł wyniesie 85 528 zł. Co za tym idzie – twórcy i artyści będą mogli stosować 50 procentowe koszty uzysku do kwoty 171 056 zł rocznego dochodu.

Oprócz artystów lub programistów ta zmiana prawa podatkowego powinna również ucieszyć przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, którzy wykonują utwory w rozumieniu prawa autorskiego.

Split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności

Split payment to jedna z najważniejszych propozycji Ministerstwa Finansów, mająca na celu uszczelnienie systemu VAT. Od 1 kwietnia 2018 r. przedsiębiorcy będą mogli przeprowadzać płatność elektroniczną za nabyty towar lub usługę w taki oto sposób:

  • na rachunek bankowy dostawcy trafi wartość sprzedaży netto;
  • na specjalny rachunek VAT dostawcy będzie wpłacana kwota podatku VAT.

Pieniądze zgromadzone na rachunku VAT będą własnością sprzedawcy, jednak dostęp do nich będzie ograniczony. Zachętą do stosowania split payment dla przedsiębiorców ma być m.in. zwolnienie podatników stosujących ten mechanizm w swoich płatnościach od solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy.

Obowiązek comiesięcznego przesyłania Jednolitych Plików Kontrolnych

Obowiązek ten dotyczy średnich i dużych firm już od zeszłego roku, zaś od 1 stycznia 2018 zostaje rozszerzony na mikrofirmy. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to tyle, co przygotowany komputerowo zbiór danych finansowych (m.in. ewidencje zakupu i sprzedaży, księgi przychodów i rozchodów, faktury za filtry do wody w firmie). Dla mikroprzedsiębiorstw wdrożenie tego obowiązku będzie wiązało się z koniecznością rozbudowy systemu informatycznego.

Zniesienie obowiązku zgłaszania podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Najprawdopodobniej od 2018 r. prawo podatkowe będzie ułatwiało zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Otóż w świetle planowanych zmian przedsiębiorcy nie będą musieli już zgłaszać do urzędu skarbowego, że prowadzą PKPiR, co znacznie zmniejszy liczbę procedur związanych zakładaniem firmy.

Wprowadzenie kas fiskalnych online

Projekt nowelizacji ustawy o VAT i prawa o miarach, zakładający wymianę starych kas fiskalnych na urządzenia działające online, ma wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W praktyce jednak ta zmiana prawa podatkowego będzie rozłożona na kilka lat – najwcześniej, bo od stycznia 2019 r., w takie urządzenia będą musiały być zaopatrzone stacje benzynowe i warsztaty samochodowe. Ministerstwo Finansów chce, aby po 2022 r. niemożliwy był zakup kasy fiskalnej niepodłączanej do internetu.  

Zobacz także: Bezpieczeństwo w pracy – czyli najważniejsze przepisy BHP w firmie