Jesteśmy CarbonNeutral® i jesteśmy z tego dumni!

Wzmożona emisja dwutlenku węgla do atmosfery to rosnący problem, który dotyczy każdego z nas. Wytwarzając 81 proc. światowej energii pochodzącej ze spalania węgla, ropy i gazu – cały świat emituje rocznie blisko 37 mld ton CO2. Dwutlenek węgla to gaz cieplarniany, który ulatując z naszych pieców, silników, fabryk i zakładów, przyczynia się do globalnego ocieplenia i niekorzystnych zmian klimatycznych. Co możemy zatem uczynić jako organizacja, aby zneutralizować nasz ślad węglowy?

 

Eden Springs – firma działająca na wielu rynkach europejskich - stosuje się do zasad społecznej odpowiedzialności biznesowej. Nasze zaangażowanie w sprawy związane ze środowiskiem wyrażamy chroniąc przyrodę i korzystając z jej zasobów w odpowiedzialny sposób. Oferujemy produkty, których wytworzenie i użytkowanie posiada zerową wartość netto emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W ten sposób Eden Springs osiągnął status firmy CarbonNeutral® na wszystkich obsługiwanych rynkach w Europie.

 

Jak zbadaliśmy nasz ślad węglowy?

Od 2010 roku poprawiamy nasz wpływ na środowisko, analizując wszystkie detale mające wpływ na emisję CO2 i stosując wewnętrzne procedury. Zbadaliśmy z jakiego źródła pochodzi energia, ile jest jej zużywane, Ile paliwa zużywają nasze samochody dostawcze, jak nasi pracownicy dostają się do pracy, czy używają samochodów, ile odbywają lotów w podróżach służbowych, jakiego sprzętu biurowego używamy etc. Wszystkie te dane pozwalają nam obliczyć własną emisję dwutlenku węgla.
 

Co to znaczy być CarbonNeutral®?

W 2018 r. zrekompensowaliśmy nieuniknioną emisję CO2 zakupem tzw. kredytów węglowych i udziałem w programach offsetowych. Pieniężny ekwiwalent kredytów węglowych jest inwestowany w energię odnawialną w całej Europie. Ograniczając emisję do zera netto, zredukowaliśmy 140 000 ton CO2 w Europie. To równowartość 1,6 miliona lotów samolotem o dystansie Londyn – Berlin w obie strony. W Polsce zredukowano w ten sposób aż 14 974 tony CO2. 
 

100% energii odnawialnej

Inwestujemy również w energię odnawialną, by pokryć w 100% zużycie tradycyjnej energii elektrycznej w naszej działalności. Jako firma CarbonNeutral®, po wyliczeniu całego zużycia energii elektrycznej w naszych biurach, magazynach i fabrykach, kupujemy taką samą ilość zielonej energii, która odpowiada naszemu zużyciu. Wspieramy ekologiczne źródła odnawialnej energii w całej Europie. Świadczy o tym nadany Eden Springs certyfikat European Guarantees of Origin (GOs) i CarbonNeutral Electricity. W 2018 roku w Polsce zakupiliśmy w formie ekwiwalentu 2702 MWh zielonej energii.
 

Co możemy zrobić na rzecz redukcji śladu węglowego?

Każdy obywatel Unii Europejskiej, prowadząc życie cywilizowanego człowieka, emituje rocznie do atmosfery blisko 7 ton dwutlenku węgla, który przyczynia się do globalnego ocieplenia i niekorzystnych zmian klimatycznych. Co możesz zrobić aby ograniczyć jego emisję w pracy?
 
 • Korzystaj z energooszczędnego sprzętu biurowego - energooszczędne sprzęty zużywają nawet o 60 proc. mniej energii niż tradycyjne
   
 • Jeżeli to możliwe korzystaj z ekologicznych środków lokomocji i wybieraj obecność on-line zamiast podróży służbowej - rezygnacja z podróży samochodem czy samolotem to spadek emisji o ok. 20 proc.
   
 • Jeżeli musisz odbyć podróż służbową – korzystaj z noclegów w ekologicznych energooszczędnych, przyjaznych środowisku hotelach. To kolejne kilka procent w dół emisji zanieczyszczeń do środowiska.
   
 • Używaj narzędzi elektronicznych w celu redukcji zużycia papieru, takich jak: internet, poczta elektroniczna, e-fakturowanie. Zamontuj energooszczędne żarówki w swoim miejscu pracy. Ponownie wykorzystaj i poddaj recyklingowi wszystkie niepotrzebne materiały biurowe i sprzęt
   
 • Nie używaj w pracy plastikowych, jednorazowych sztućców i kubków. Zamawiaj papierowe, a jeżeli używasz plastikowych wyrzucaj je do specjalnych koszy przeznaczonych na odpady recyklingowane. 
   
 • Bądź EKO świadomy i skorzystaj z oferty Eden. Wybierz dystrybutor wody filtrowanej lub dystrybutor wody źródlanej, oraz ekspres do kawy posiadający certyfikat Energy Star, zapewniający niskie zużycie energii.