Jak sprawdzić, czy pracownicy są zadowoleni z dostaw wody w firmie?

Woda i kawa

Każdy pracodawca musi zapewnić wszystkim zatrudnionym w firmie osobom wodę zdatną do picia. Potwierdza to §112 zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dostęp do wody pitnej powinien być nieograniczony, a odległość źródła wody od stanowisk pracy nie może być większa niż 75 m. Czy jednak samo przestrzeganie przepisów wystarcza, aby każdy z pracowników zawsze chętnie sięgał po szklankę z wodą?

Regularne picie wody przez pracowników poprawia ich efektywność pracy. Sprawia, że stają się oni bardziej skupieni na swoich zadaniach, szybciej realizują projekty, a nawet mniej chorują. W jaki sposób to działa? Odpowiedź znajduje się w naszym artykule: 10 powodów, dla których warto pić wodę.

Aby woda mogła korzystnie wpłynąć na efektywność i zdrowie pracowników, muszą oni sięgać po nią przynajmniej kilka razy dziennie. Pracownicy powinni jednak być zadowoleni z dostaw pitnej wody, aby chętnie po nią sięgać. Jak sprawdzić, czy dostarczana do firmy woda faktycznie wszystkim smakuje?

Ankieta dla pracowników – najlepszy sposób na analizę poziomu satysfakcji z wody pitnej

W bardzo małych, zaledwie kilkuosobowych firmach zamiast badania zadowolenia pracowników z jakości wody może wystarczyć zwykła, dość luźna rozmowa na ten temat. W większych firmach organizacja indywidualnych spotkań mogłaby być zbyt czasochłonna. Pracodawcy musieliby się także liczyć z tym, że w trakcie takich rozmów nie każda osoba odpowiadałaby całkiem szczerze na pytania. Pracownik miałby również mniej czasu, aby dokładnie przemyśleć wszystkie argumenty przemawiające za swoją odpowiedzią.

Dużo lepszym i bardziej miarodajnym sposobem jest przygotowanie anonimowej ankiety. Pracodawcy mogą zlecić jej wykonanie osobom z działu administracji lub skorzystać z gotowego wzorca przygotowanego przez firmę Eden Springs.

 

Pytania zamknięte:

1) Czy korzystasz z wody pitnej zapewnianej przez Twoją firmę?

[TAK/NIE]

2) Czy uważasz, że woda pitna, do której masz dostęp w czasie pracy, jest bezpieczna?

[TAK/NIE]

3) Czy uważasz, że woda pitna, do której masz dostęp w czasie pracy, jest smaczna?

[TAK/NIE]

4) Czy w firmie zawsze jest dostępna woda pitna?

[TAK/NIE]

5) Czy Twoim zdaniem woda pitna w firmie zlokalizowana jest w wygodnym miejscu?

[TAK/NIE]

6) Zaznacz, jak oceniasz sposób dostarczania wody pitnej w Twojej firmie:

[bardzo dobrze – dobrze – trudno powiedzieć – źle – bardzo źle]

Pytanie otwarte:

1) Napisz, co Twoim zdaniem powinno się zmienić w zakresie dostaw wody do Twojej firmy.

 

Aby ankieta była w pełni anonimowa, dobrym pomysłem jest rozdanie wszystkim wydrukowanych egzemplarzy i poproszenie pracowników o dostarczenie wypełnionych kartek do działu HR lub administracji.  Pracodawcy lub przedstawiciele działów odpowiedzialnych za obsługę biura mogą też stworzyć ankietę w wersji online. W sieci znajduje się kilka programów ułatwiających wykonanie ankiety, a następnie zebranie z niej wszystkich danych.

Najważniejsze zalety przygotowania ankiety:

  • anonimowość – każdy pracownik może anonimowo odpowiedzieć na pytania, dzięki czemu swobodniej wystawia szczere opinie o dostawach wody w firmie;
  • komfort dla pracowników – pracownicy mają czas na zastanowienie się nad odpowiedzią, a tym samym ich opinie są bardziej precyzyjne;
  • miarodajność – pracodawca może szybciej zebrać wszystkie dane i wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski.

Nowy sposób dostawy wody – dystrybutory wody źródlanej Eden Springs

Jeśli wyniki ankiety pokazały, że pracownicy nie są zadowoleni z wody dostarczanej do firmy, to znak, że czas poszukać innego rozwiązania. Przez niski poziom satysfakcji pracownicy mogą bowiem przestać korzystać z wody i zacząć kupować ją na własną rękę. Taka sytuacja nie przyczyni się do zwiększenia satysfakcji z pracy.

Aby ponownie zachęcić osoby zatrudnione do korzystania z wody w firmie, można zainstalować w biurze dystrybutor wody źródlanej Eden. Dzięki niemu każdy z pracowników będzie miał dostęp do wody:

  • sprawdzonej i pochodzącej z polskich źródeł;
  • bogatej w cenne minerały, w tym wapń i magnez;
  • podgrzanej lub schłodzonej.

Pracodawcy mogą korzystać z dystrybutorów na zasadzie dzierżawy lub wynajmu. Przejrzyj dokładnie opisy każdej oferty dystrybutorów na wodę – to znacznie ułatwi Ci wybór odpowiedniego rozwiązania dostosowanego do wielkości i profilu firmy.