Jak być lepszym managerem? Sposoby na poprawę własnych umiejętności

Obowiązki managera mogą się różnić w zależności od branży. Często jednak zadań, z którymi musi się uporać osoba na tym stanowisku, jest na tyle dużo, że nie starcza jej czasu na rozwój własnych umiejętności. Czy można temu zaradzić? Kluczowym rozwiązaniem może być prawidłowe zarządzanie pracą zespołu oraz sobą w czasie. Sprawdź, jak być lepszym managerem.

Współczesny manager jest zarówno team leaderem, koordynatorem, coachem, jak i kontrolerem. Ciężko sprostać wymaganiom, które stawia się obecnie kadrze zarządzającej, dlatego zdarza się, że na rozwój własnych kompetencji nie ma już czasu. Manager powinien jednak pamiętać o tym, aby budować swoją karierę i zdobywać nowe umiejętności. Skoro jednym z jego zadań jest zwiększanie efektywności pracy całego zespołu, to powinien dawać przykład własną postawą i przodować nie tylko w doświadczeniu, ale również kwalifikacjach.

Przeczytaj również: Etapy tworzenia zespołu projektowego

Jak zarządzać sobą w czasie i swoim zespołem, aby znaleźć miejsce na własne cele?

Jest wiele sposobów na sprawniejsze zarządzanie zespołem i przydzielonymi mu zadaniami. Można zastosować je także we własnej pracy i rozwoju – jednym z nich jest diagram Gantta. Metodę tę stosuje się w celu usprawnienia prac: polega na podzieleniu projektu na poszczególne zadania oraz rozplanowaniu ich w czasie. Istotne jest, aby diagram nie przedstawiał wyłącznie jednego konkretnego projektu, ale cały zbiór zadań, które należy zrealizować w danym przedziale czasowym. Podczas przygotowywania planu należy również uwzględnić te zadania, które dotyczą naszego samorozwoju (kursy językowe, dodatkowe szkolenia itp.).

Dobrze, jeśli własne cele będą równie priorytetowe, jak zadania dotyczące projektów. Warto także realnie oszacować, ile czasu będzie nam potrzebne, aby móc je wszystkie zrealizować z oczekiwanym rezultatem. Po takich ustaleniach jesteśmy w stanie stwierdzić, czy w danym okresie faktycznie jest możliwe połączenie celów prywatnych (własny rozwój) z zawodowymi. Jeśli czasu jest zbyt mało, nie należy całkowicie rezygnować z istotnych dla nas celów. Wystarczy rozłożyć je w czasie i w każdym miesiącu zrealizować jedynie pewien etap (kamień milowy zadania).

Przeczytaj również: Kaizen – poznaj japoński model zarządzania

Rozwój umiejętności miękkich, czyli jak rozwiązywać konflikty?

Umiejętności miękkie są przydatne w każdym zawodzie, ponieważ pomagają współpracować z innymi ludźmi. To umiejętności osobiste (np. radzenie sobie ze stresem) i interpersonalne (np. zdolności perswazyjne), które mają wpływ na skuteczność zachowań i działań danej osoby w każdej sytuacji.

Manager jest odpowiedzialny nie tylko za podział zadań w zespole, ale również za przepływ informacji, motywację pracowników i kontrolę ich nastrojów. Jednym ze sposobów na to, jak być lepszym managerem, jest stworzenie możliwości otwartej dyskusji. Przekonanie pracowników do tego, że warto rozmawiać i wyjaśniać sobie niejasności, może zapobiec konfliktom, które często wynikają z nawarstwienia się negatywnych emocji.

Warto zastanowić się nad wzięciem udziału w szkoleniu z rozwiązywania konfliktów. Samo zachęcenie do rozmowy to zbyt mało, aby pracownicy chętnie i bezpośrednio opowiadali o tym, co w danej firmie czy metodzie czyjejś pracy im nie odpowiada. Manager powinien posiadać umiejętność integrowania ludzi wokół wspólnych celów i zadań, które będą ważniejsze od drobnych konfliktów. Tę umiejętność można w sobie wypracować.

Przeczytaj również: Jak zadbać o motywację pracownika?

Skuteczny manager wyznacza cele nie tylko grupie ludzi, którą zarządza, ale również sobie. Powinien posiadać siłę i chęci do tego, aby realizować te cele. Taką postawą inspiruje on innych do poszerzania swoich kompetencji. W natłoku zadań i obowiązków nie jest łatwo połączyć pracę nad zadaniami i pracę na sobą. Jednak dzięki właściwemu zarządzaniu sobą w czasie będzie możliwe wygospodarowanie wolnego terminu w tygodniu.