Audyt logistyczny w biurze – dlaczego warto go przeprowadzić?

Twoja firma

Audyt logistyczny powinien dostarczyć firmie informacji o możliwościach i kierunkach poprawy aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie oraz w zakresie procesów realizowanych w jej systemie logistycznym. Dzięki przeprowadzeniu audytu logistycznego w swojej firmie można ocenić stan zaopatrzenia, a także usprawnić zamawianie i odbiór towarów. Sprawdź, jakie inne korzyści wynikają z oceny stanu logistyki firmy.

Audyt logistyczny to inaczej kontrola jakości dostaw i zaopatrzenia w biurze. Celem audytu przeprowadzonego w firmie jest określenie poziomu obsługi klienta oferowanego w firmie dostawcy. A zatem czy dostawca danego produktu czy usługi wywiązuje się ze swojego zadania w sposób satysfakcjonujący dla firmy, która z danej usługi czy produktu korzysta. Pod uwagę bierze się tu zdolność organizacyjną dostawcy do realizacji dostaw, które są zgodne z jakościowymi i ilościowymi wymaganiami odbiorcy. Audyt logistyczny stanowi narzędzie do regularnej i systematycznej weryfikacji działalności logistycznej w firmie również w kategoriach kosztów. Jego przeprowadzanie jest zazwyczaj dobrowolne i może wskazać firmie, gdzie warto przeprowadzić zmiany, aby usprawnić lub ulepszyć np. dostawę niezbędnego zaopatrzenia.

Przeczytaj również: Realizacja i delegowanie zadań w pracy - jak skutecznie zarządzać projektami?

Jakie korzyści przynosi audyt logistyczny?

Audyt logistyczny wspiera działania jednostek organizacyjnych danego przedsiębiorstwa i jest to obiektywna ocena, która może wspomóc członków firmy w efektywnym wykonywaniu ich zadań. Przedstawia on analizę obecnej sytuacji oraz różnych możliwych rozwiązań w zakresie dostaw oraz innych elementów logistyki firmy. Korzyści, które wynikają z przeprowadzenia audytu są następujące:

  1. Firma pozyskuje wiedzę na temat aktualnego stanu procesów logistycznych – zdarza się, że osoby zajmujące się logistyką nie posiadają całościowego obrazu skuteczności i wydajności swoich działań. W przypadku, kiedy firma jest duża, trudniej jest kontrolować przebieg wszystkich procesów wypływających na jej wydajność. Audyt logistyczny stanowi w tym przypadku pierwszy krok do lepszego zarządzania.
  2. Zostają określone obszary generowania zbędnych kosztów – świadome i przemyślane oszczędności wpływają nie tylko na ograniczenia kosztów, które prowadzi do zwiększenia posiadanych środków, lecz także na podniesienie efektywności danych procesów. Może okazać się, że firma korzysta z usług dostawcy, którego cena usług jest znacznie wyższa od konkurencji, a jednocześnie nie wiąże się to z lepszą jakością produkty czy obsługi.
  3. Zostają wskazane kierunki możliwych usprawnień – wiedza na temat kierunku, w którym powinna podążać firma, w celu wprowadzenia usprawnień, pozwala stworzyć konkretny plan działania. Znacznie upraszcza to cały proces wprowadzenia zmian w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. Pracownicy zajmujący się logistyką są wówczas świadomi jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać oczekiwany rezultat wdrożonych usprawnień lub ulepszeń.

Przeczytaj również: Reengineering wpisany w strategię rozwoju firmy – jak go wdrożyć?

Korzyści z audytu logistycznego na przykładzie dostaw wody

Zagwarantowanie i zaplanowanie dostaw wody do biura jest jednym z elementów logistyki w kwestii zarządzania zaopatrzeniem bura. W wyniku przeprowadzenia audytu logistycznego w firmie może okazać się, że dostawca wody, z którym jest nawiązana współpraca, nie zapewnia realizacji usługi i zamówienia na wystarczająco korzystnym poziomie. Natomiast wybór innego dostawcy, jak np. Eden Springs, który oferuje dystrybutory wody źródlanej do firmy oraz całkowitą obsługę dostaw, może okazać się znacznie lepszy pod względem optymalizacji dostaw wody.

Audyt logistyczny może wskazać firmie obszary generowania zbędnych kosztów. Może zatem okazać się, że firma niepotrzebnie zdecydowała się na zakup wody butelkowanej. Znacznie wydajniej byłoby korzystać z dystrybutora wody źródlanej, który:

  • Można wynająć lub wydzierżawić – a zatem firma nie musi przeznaczać jednorazowo dużej sumy na jego zakup. Dzięki temu jest możliwe efektywniejsze korzystanie z dostępnego budżetu;
  • Umożliwia pozyskanie dodatkowych korzyści, np. bezpłatny transport butli z wodą źródlaną do siedziby firmy w dogodnym terminie oraz serwis urządzenia wliczony w cenę;
  • Usprawnia proces dostaw wody do firmy, gdyż w przypadku korzystania z usług Eden Springs można ustalić indywidualny harmonogram, który obejmuje informacje na temat liczby butli z wodą oraz częstotliwości dostaw.

Przeczytaj również: Jak sprawdzić, czy pracownicy są zadowoleni z dostaw wody w firmie?

Korzyści z przeprowadzenia audytu logistycznego może być znacznie więcej, wszystko zależy od badanego obszaru logistyki: zarządzania zapasami, transportu, magazynowania, realizacji zamówień, dystrybucji, którego mają dotyczyć zmiany i usprawnienia.