5 najczęstszych błędów managerów - jak ich nie popełniać?

Praca z wyobraźnią

Źle sformułowane cele, nieumiejętność współpracy, brak zaangażowania lub odpowiednich umiejętności, unikanie pracowników – to największe błędy w zarządzaniu zespołem, które mogą negatywnie wpływać na jakość pracy całego biura. Każdemu zdarza się je popełniać – ważne, by podjąć działania, by je wyeliminować.

Dobrym i skutecznym managerem nie można być od razu. Możemy jednak nim zostać dzięki pracy i praktyce. Warto jednak – zwłaszcza na początku – dać sobie przyzwolenie na popełnianie błędów. Te bowiem są nieuniknione. Właśnie dlatego największą wartością jest uświadomienie sobie wszystkich potknięć i uczenie się na nich. Oto 5 najczęściej popełnianych błędów managerów i wskazówki, jak ich unikać.

1.Marzenia zamiast realnych celów – błędy w zarządzaniu

Postawienie niejasnych, abstrakcyjnych celów zespołowi lub pojedynczemu pracownikowi to jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez kierowników. Członkowie kadry zarządzającej zamiast przedstawić konkretne plany i wyniki do osiągnięcia wymagają od pracowników działań, które spełnią ich marzenia. Takie komunikaty mogą nie być zrozumiałe dla pracowników, a dodatkowo często postawione cele są niemożliwe do zrealizowania.

Dlatego gdy stawiasz zespołowi dane cele pamiętaj, aby były:

 • jasno określone np. musimy zwiększyć sprzedaż o 10%,
 • realne do osiągnięcia,
 • możliwe do podzielenia na podcele,
 • mierzalne, czyli posiadające przynajmniej jeden konkretny wskaźnik, który realnie można osiągać, np. ilość sprzedanych produktów.

2.Dobre zarządzanie zespołem – umiejętne delegowanie zadań

Niewielu managerów zwraca uwagę na to, czy przydzielone zadanie jest na pewno odpowiednie dla danego pracownika. Dość często zdarza się, że osoby zarządzające zapominają, że nawet najlepszy pracownik będzie musiał nauczyć się niektórych rzeczy na nowo, zwłaszcza jeśli dotychczas w ogóle ich nie wykonywał. Natomiast pracownicy, którzy cały czas otrzymują te same rutynowe zadania, mogą zacząć wykazywać się spadkiem zaangażowania i motywacji.

Zanim więc przekażesz nowe zadanie swojemu podwładnemu zastanów się, czy:

 • jego poziom kompetencji (wiedza i umiejętności) jest odpowiedni,
 • jego poziom zaangażowania (pewność siebie i motywacja) jest wystarczający,
 • powierzone mu zadanie jest dla niego zrozumiałe.

3.Team leader nie powinien ignorować potrzeb pracowników

Motywacja to dążenie do osiągnięcia zamierzonego celu lub założonego rezultatu. Na postawie tej definicji możemy sądzić, że zmotywowany pracownik odczuwa pewien deficyt, a zatem zmotywowany pracownik posiada potrzeby, które chce zaspokoić. Mogą to być zarówno rozwojowe i ambitne oczekiwania, jak i zupełnie przyziemne potrzeby, jak np.:

•          chęć wzięcia udziału w jakimś szkoleniu,

•          potrzeba otrzymania informacji zwrotnej,

•          wyjaśnienie wykonania zadania,

•          podwyżka,

•          dłuższy urlop.

Jeżeli więc nie chcesz zatrudnić pracownika, który mówi o swoich potrzebach, to paradoksalnie rezygnujesz ze zmotywowanego pracownika. Dlatego nie unikaj tych kandydatów podczas rekrutacji. Staraj się sprostać oczekiwaniom zatrudnionych, a jednocześnie inspirować ich do osiągania nowych celów.

4.Niedocenianie pracowników obniża jakość pracy

Pochwała to społeczna nagroda ­– jeżeli działanie zostanie pochwalone czy nagrodzone, pracownik będzie chciał je powtórzyć, by ponownie zdobyć pochwałę. Aby jeszcze bardziej zmotywować swoich pracowników, postaraj się:

 • pochwalić podwładnego, gdy tylko zauważysz, że dobrze wykonał zadanie,
 • udzielić pochwały przy zespole,
 • chwalić wszystkich w zespole, nie faworyzować jednej osoby,
 • doceniać pracę zespołu nawet drobnymi gestami, np. miłym mailem czy drobnym poczęstunkiem podczas przerwy na kawę w biurze.

5. Nieomylność i koncentrowanie się na błędach innych

Dość częstym i najbardziej deprymującym zespół błędem jest przekonanie managera o własnej nieomylności połączone z wytykaniem błędów innym. Brak umiejętności przyznania się do porażki wynika z przekonania o możliwości utraty autorytetu wśród podwładnych oraz zagrożenia swojej pozycji. Jeśli jednak chcesz wypracować dobre relacje ze swoim zespołem, to właśnie otwarte przyznanie się do błędu wzbudzi szacunek i uczyni Cię „ludzkim” szefem. Pamiętaj, jesteś tylko człowiekiem i tak jak każdy masz prawo się mylić – ważne jest to, jaką lekcję z tego wyniesiesz.

Wymienione błędy nie są jedynymi, jakimi zdarza się popełniać team leaderom i kierownikom, jednak niezależnie od tego, ile ich jest i jak długo jesteś menadżerem, ważne, abyś zawsze działał w sposób zgodny z tym, jak sam chciałbyś być traktowany. Dobra komunikacja z podwładnymi i traktowanie z szacunkiem działa bowiem w obie strony, ale pamiętaj, że przykład idzie z góry.