Na czym polega ergonomia stanowiska pracy

Życie biura

Wygoda jest jednym z ważniejszych elementów motywującym do pracy. Ergonomia kształtuje miejsce pracy dostosowując je do psychicznych i fizycznych potrzeb i zdolności każdego pracownika. Jej celem jest zapewnienie komfortu oraz warunków, które pozytywnie wpłyną na kondycję i samopoczucie pracującej osoby, a także pozwolą jej na efektywne wykonywanie obowiązków.

Dostosowanie wyposażenia do wykonywanej pracy oraz organizacja miejsca pracy zgodnie z wymogami ergonomii pomogą w zapewnianiu zdrowia i komfortu pracowników, jak również w zminimalizowaniu obrażeń, czy ryzyka wypadków. Ergonomia pracy polega zatem na zapewnieniu bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz organizacji niezbędnych elementów, w celu uniknięcia dolegliwości oraz wykluczenia istniejących zagrożeń.

Jak rozpoznać zmiany chorobowe związane z nieprawidłowym miejscem pracy

Jednym z problemów pojawiającym się w większości firm jest diagnozowanie chorób zawodowych związanych z nieprawidłowym dostosowaniem miejsca pracy. W przeciwieństwie do wypadków nie są one wyraźnie dostrzegalne i teoretycznie nie są bezpośrednio związane z wykonywaną pracą.

Postępujące stopniowo choroby zawodowe nie są łatwe do wykrycia, a ich zaniedbanie lub zlekceważenie może zaowocować negatywnymi w skutkach problemami zdrowotnymi pracownika lub spowodować niezdolność do pracy. Często też zmiana miejsca pracy lub stanowiska dodatkowo utrudnia ustalenie czynników, które mogły niekorzystnie wpłynąć na jego samopoczucie lub stan fizyczny.

Metody analizy ergonomicznej

Celem większości firm jest zapobieganie urazom i chorobom zawodowym pracowników, dlatego coraz częściej decydują się one na zamawianie analizy z dziedziny ergonomii, co pomoże wykryć przyczyny występowania czynników ryzyka związanych z danym stanowiskiem pracy, oraz określić w jaki sposób wykonywana praca może odbić się na zdrowiu pracownika w perspektywie krótko-, średnio- i długookresowej.

Ciągła analiza pozwala firmie na odpowiednie zastosowanie ergonomicznej diagnostyki danego stanowiska, jak również na znalezienie optymalnego środowiska i miejsca pracy dla każdego pracownika. Jedną z ważniejszych ról odgrywają tu czynniki, takie jak, między innymi, przestrzeń do pracy, wyposażenie, warunki oraz zasady organizacji stanowisk pracy.

Wykorzystanie ergonomii na stanowisku pracy

Dowiedziono, iż przestrzeganie poniższych zasad ergonomii w dużym stopniu pomaga zminimalizować czynniki ryzyka, zarówno fizyczne jak i psychiczne, podczas pracy biurowej:

  • Odpowiednie zagospodarowanie pomieszczenia, uwzględniające wyjścia awaryjne, klimatyzację, oświetlenie oraz izolację akustyczną.

  • Warunki klimatyczne wnętrza zgodne z wymogami higieny i bezpieczeństwa.

  • Dobór wyposażenia dostosowany do danego stanowiska pracy, w tym krzesła, biurka, czy sprzętu komputerowego oraz przestrzeganie minimalnych zasad ergonomii w doborze umeblowania zapobiegnie, między innymi, przybieraniu wymuszonych pozycji, bardzo częstych podczas pracy biurowej.

  • Prawidłowe ustawienie sprzętu informatycznego, między innymi monitora, pozwoli na zminimalizowanie jego negatywnego wpływu na wzrok.

  • Dostosowanie rodzaju pracy do predyspozycji pracownika pozwoli na zredukowanie poziomu stresu oraz na uniknięcie problemów o podłożu psychospołecznym, dzięki czemu pracownik będzie bardziej zaangażowany i zmotywowany.

Dla większości firm stało się oczywiste, iż zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do pracy, które wyeliminują negatywny wpływ na ich zdrowie i samopoczucie, jest opłacalną inwestycją, zwłaszcza, że satysfakcja z pracy oraz wynikająca z tego dodatkowa motywacja mogą pomóc zwiększyć wydajność i efektywność zespołu, a tym samym poziom osiąganych przez firmę rezultatów.