KASA FISKALNA - OBOWIĄZEK CZY WYBÓR?

Od marca 2015 obowiązek posiadania kas fiskalnych objął kolejne grupy zawodowe. Nowym przepisom i regulacjom podatkowym towarzyszy wiele pytań oraz wątpliwości. Jeżeli rozpoczynasz działalność gospodarczą powinieneś sprawdzić, czy musisz kupić kasę fiskalną i używać jej na co dzień. Możesz również skorzystać z ulgi podatkowej związanej z tym zakupem. O wyjaśnienie najważniejszych kwestii poprosiliśmy firmę Cloud Planet SA - właściciela sklepu internetowego kreskowe.net - która posiada bogate doświadczenie w handlu kasami fiskalnymi oraz urządzeniami do automatycznej identyfikacji. Komu kasa fiskalna, komu? Obowiązkiem stosowania kas fiskalnych bez względu na obrót zostali objęci wszyscy podatnicy, którzy zajmują się świadczeniem następujących usług: • naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, • wymiany opon lub kół, • prawnych (z wyjątkiem notarialnych), • doradztwa podatkowego, • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych • lekarskich i stomatologicznych • gastronomicznych świadczonych przez placówki stacjonarne (także sezonowo) i cateringu. A jeśli kasy (fiskalnej) brak? Brak kasy fiskalnej oznacza, że nie można wykonywać usług na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Zignorowanie obowiązku, który wszedł w życie 1 marca 2015 skutkuje jednocześnie brakiem prawa do odpisu aż 700 zł od każdej zainstalowanej kasy (jeżeli są to pierwsze kasy), a na dodatek może powodować nałożenie kary finansowej na podstawie Kodeksu Karnego Skarbowego. Warto o tym wiedzieć, gdyż sumiennie stosując się do nowych przepisów można nabyć kasę prawie za darmo! Jak dostać dofinansowanie? Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministerstwa Finansów podatnikowi przysługuje odpis z tytułu zakupu kas/drukarek fiskalnych ”na start” w wysokości 700 zł, ale maksymalnie 90% ceny netto kasy/drukarki fiskalnej za każde urządzenie. Warto więc na samym początku rozważyć, czy nie będziemy w niedalekiej przyszłości rozszerzać naszej działalności i ewentualnie zakupić od razu kasy rezerwowe, które wdrożymy w odpowiednim momencie, a za które dostaniemy zwrot już teraz. Żeby jednak mieć kasę fiskalną „prawie za darmo” należy pamiętać o skrupulatnym wypełnieniu procedur pozwalających na odpowiedni odpis. Obowiązki związane z odpisem z Urzędu Skarbowego: - przesłanie do Urzędu Skarbowego informacji o miejscu i ilości instalowanych kas (osobiście lub listem poleconym najpóźniej dzień przed fiskalizacją urządzenia); - zakup kasy/drukarki posiadającej ważną decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar; - kasa/drukarka fiskalna musi być własnością podatnika (należy posiadać dowód zapłaty za kasę); - kasa/drukarka fiskalna musi być ufiskalniona przed wynikającym z przepisów terminem rozpoczęcia ewidencjonowania; - wysłanie przez podatnika do urzędu skarbowego „Zawiadomienia o instalacji kasy”, w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji; - rozpoczęcie prowadzenia sprzedaży na urządzeniu fiskalnym w terminie. Czynni podatnicy VAT dokonują odliczenia w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Podatnicy zwolnieni z VAT otrzymują pieniądze na konto na podstawie wniosku składanego do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Kasa z kopią elektroniczną czy papierową? Na rynku dostępne są dwie kategorie urządzeń: z kopią papierową oraz z kopią elektroniczną. W przypadku tych ostatnich, kopie paragonów i raportów są zapisywane na nośniku elektronicznym np. karcie pamięci identycznej jak w aparatach fotograficznych. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić od 20% do nawet 50% kosztów papieru. Dodatkowo liczba przechowywanych rolek z wydrukami jest znacznie mniejsza niż w przypadku kopii papierowej.

Twoja firma