Jak poradzić sobie z gwałtownym rozwojem przedsiębiorstwa? Wskazówki dla właścicieli firm

Twoja firma

Firmy, które są na etapie bardzo dynamicznych zmian, muszą szybko odnaleźć się w nowej sytuacji. Tempo zmian, które zachodzą w otoczeniu biznesu, ale również ich nieprzewidywalność powodują, że nie sprawdzają się już podstawowe zasady zarządzania. Przeczytaj, jakie elementy działania biura należy usprawnić i rozwinąć, aby firma mogła sprawnie funkcjonować i sprostać potrzebom klientów.

Model zarządzania oparty na specjalizacji pracowników oraz na odgórnym zarządzaniu to zbyt mało, aby firma mogła nadążyć za zmieniającymi się potrzebami rynku. Zmiany w otoczeniu firmy sprawiają, że niezbędne staje się ponowne przeanalizowanie działalności przedsiębiorstwa. Właściciele firmy, którzy chcą poradzić sobie z jej gwałtownym rozwojem, powinni rozważyć wprowadzenie usprawnień w strukturach wewnętrznych, co pomoże im zmniejszyć ryzyko ewentualnych problemów z realizacją zobowiązań. Innowacje są nieodłącznym elementem rozwoju przedsiębiorstwa i obejmują wszystkie jego obszary od sposobu prowadzenia firmy, kultury organizacyjnej do podstawowych działań na każdym szczeblu hierarchii organizacyjnej.

Przeczytaj również: Realizacja i delegowanie zadań w pracy - jak skutecznie zarządzać projektami?

Rozwój przedsiębiorstwa – rekrutacja nowych pracowników

Kiedy firma dynamicznie się rozwija, aby sprostać potrzebom klientów, niezbędne staje się powiększenie zespołu. Właściciele firm zanim zdecydują się na zatrudnienie nowej osoby, powinni dokonać analizy jej potrzeb i stworzyć profil potencjalnego pracownika (przemyślenie jego zadań, pełnionej funkcji w firmie oraz zakres wymaganych umiejętności). Aby zwiększyć szansę na znalezienie odpowiedniego pracownika, który w dużym stopniu spełniałby oczekiwania, warto pomyśleć również nad benefitami pozapłacowymi jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji. Mogą one zwiększyć liczbę potencjalnie zaineresowanych pracą osób oraz pomóc w podjęciu decyzji o przyjęciu oferty pracy.

Usprawnienie pracy przedsiębiorstwa – wdrażanie nowych pracowników

Nowy pracownik, mimo że posiada wymagane umiejętności, często nie jest w stanie od razu wykonywać swojej pracy równie efektywnie, jak pozostali członkowie firmy. Mówi się, że nie ma zysków bez inwestycji i ma to swoje odzwierciedlenie również w procesie adaptacji nowego pracownika. Jeśli firma ma pracować sprawniej i dynamiczniej, to należy pomyśleć o odpowiednim wdrożeniu nowej osoby za pomocą szkoleń wdrażających. Pracownik, który dopiero zaczyna swoją prace w danej firmie powinien pozyskać wiedzę na temat prowadzonych działań, o sposobie wykonywania zadań (doprecyzowanie zadań w kwestii technicznej, przybliżenie wymogów) oraz informacje o kluczowych dla firmy klientach.

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa – zmiany w zarządzaniu firmą

Dynamiczny rozwój firmy wiąże się ze zmianami w kwalifikacjach pracowników, a mianowicie z przekazaniem im większej liczny uprawnień. Sformalizowane procedury pozwalają zachować kontrolę nad powtarzalnością procesów, a także wszelkich działań podejmowanych w firmie, jednakże na skutek tego traci ona zdolność do szybkich zmian. Zwykle większość podejmowanych decyzji wymaga akceptacji zarządu lub osób kluczowych w zarządzaniu firmy, co spowalnia pracę całego zespołu. Aby jednak taka zmiana w sposobie zarządzania nie była źródłem niepotrzebnego ryzyka, należy uświadomić pracowników, iż będą oni odpowiedzialni za straty i zyski, które wynikają z konkretnych działań i decyzji.

Przeczytaj również: Marketing personalny wewnątrz firmy - jak skutecznie zmotywować pracowników?

Delegowanie zadań w przedsiębiorstwie – optymalizacja dostaw

Umiejętne zarządzanie może prowadzić do wzrostu efektywności całego zespołu. Delegowanie zadań w przedsiębiorstwie np. tych obejmujących realizację dostaw wody czy kawy do biura, firmie zewnętrznej może odciążyć pracowników od wykonywania obowiązków, które nie przynoszą firmie konkretnych zysków. Dostawy niezbędnych dla pracowników produktów mogą być dostarczane do siedziby firmy bez angażowania i delegowania do tego zadania pracowników wewnętrznych. Dzięki temu firma może spożytkować czas danej osoby, na wykonanie innego zadania. Natomiast dostawy nadal będę realizowanie regularnie i terminowo.

Przeczytaj również: Woda w firmie – optymalizacja kosztów

Gwałtowny rozwój przedsiębiorstwa świadczy o rozwoju firmy i może stanowić jej atut. Jednakże w przypadku, kiedy właściciele firmy będą niewłaściwe zarządzać przedsiębiorstwem, wówczas nie będzie ono w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowania na dane usługi czy produkty. Z tego względu warto przeanalizować rozwiązania, które pomogą usprawnić pracę całego zespołu.