FILTRY DO WODY - ROZWIĄZANIE DLA DUŻYCH FIRM

Twoja firma

Odpowiadasz za dostawy wody do dużej firmy? Rozważasz filtry do wody lub dostawy wody źródlanej, a może zastanawiasz się nad zakupem wody butelkowanej? W tym artykule porównujemy dla Ciebie te rozwiązania. Sprawdź, co będzie najefektywniejsze i najbardziej opłacalne.

Duże organizacje, fabryki, zakłady, biura mają obowiązek dostarczenia pitnej wody swoim pracownikom. To - jakie rozwiązanie wybiorą zależy od szeregu aspektów związanych z ekonomicznością rozwiązania, jakością wody, wygodą usługi - ale też od preferencji pracowników. Poniżej przedstawiamy kilka "za i przeciw" danym rozwiązaniom dostępnym na rynku.

Najczęściej spotykanymi w zakładach pracy rozwiązaniami dostarczającymi wodę są: dystrybutory wody źródlanej, filtry do wody i woda butelkowana.

WODA BUTELKOWANA

Zalety wody butelkowanej są dla nas dość oczywiste. Konsumenci, a tym samym pracownicy są przyzwyczajeni do korzystania z jednorazowych butelek, które można mieć zawsze pod ręką. Woda ta mineralna lub źródlana, w zamkniętym opakowaniu ma stosunkowo długi termin przydatności do spożycia. Konsumenci nie obawiają się picia jej "na surowo", ufają producentom, cenią jej naturalność, ale przede wszystkim wygodę korzystania. Woda butelkowana posiada również swoje ograniczenia lub cechy, które mogą być postrzegane negatywnie przez konsumentów. Małe butelki mogą być uważane za rozwiązanie nieekologiczne, zużywające do produkcji dużo materiałów i powodujące zaśmiecanie środowiska plastikowymi odpadami. Zaopatrzenie pracowników w butelki z wodą jest dosyć kosztowne i pracochłonne dla pracodawcy. Nakłada też na niego obowiązek stałego kontrolowania zapasów wody butelkowanej, jej zakupu i transportu, magazynowania, a także rozwiązania kwestii odpadów PET.

Czy wiesz że: "Do wyprodukowania butelki wody mineralnej zużywa się 2 tysiące razy więcej energii niż przy nalewaniu jej z kranu" – twierdzi prestiżowy miesięcznik naukowy Environmental Research Letters w raporcie dotyczącym wody. Autorzy raportu wzięli pod uwagę kilka czynników - ilość energii potrzebnej do produkcji butelek, ilość energii zużywanej podczas transportu oraz chłodzenia gotowego produktu. Na tej podstawie dokonano obliczeń, z których wynika, że do wyprodukowania 1 litra wody butelkowanej zużywa się od 5,6 do 10,2 megadżuli, co stanowi nawet 2 tysiące razy więcej energii w porównaniu z energią potrzebną do nalewania jej z kranu. W przypadku wód importowanych z odległych regionów zużycie energii odpowiednio rośnie.

DYSTRYBUTORY WODY ŹRÓDLANEJ

Jeżeli pracodawca decyduje się na wybór wody źródlanej – wybiera zazwyczaj wodę dostarczaną w 5-galonowych butlach, razem z dystrybutorem. Dostarczana woda jest kontrolowana na wszystkich etapach jej produkcji i poddana rygorystycznym przepisom – tak aby spełniać wszystkie normy PZH. Pracodawca otrzymuje wodę wysokiej jakości razem z dystrybutorem wody. Nie musi zajmować się osobiście jej zakupem, transportem, utylizacją pozostałych po zużyciu śmieci etc. Wybierając firmę dostarczającą wodę, kieruje się przede wszystkim poziomem i jakością obsługi, terminowością dostaw, dbałością o urządzenia dystrybuujące wodę. Woda źródlana dostarczana jest regularnie, zużyte butle są zabierane, a raz na pół roku przeprowadzona zostaje sanityzacja dystrybutora. To rozwiązanie sprawdza się doskonale w mniejszych, średnich i dużych firmach.

FILTRY DO WODY

Woda filtrowana ma swoje wyraźne zalety i coraz bardziej zyskuje na popularności wewnątrz dużych organizacji i firm. Odpada problem z opakowaniem, magazynowaniem i noszeniem wody – jeżeli tylko mamy dostęp do wody filtrowanej w danym miejscu. Dla firm, które wybierają to rozwiązanie, ważne jest również, że urządzenia do filtrowania wody, tzw. dystrybutory filtrujące wodę POU, mają funkcje podgrzewania, chłodzenia, lub nawet gazowania wody. Ważnym argumentem dla firm, które są wrażliwe na koszty jest na pewno fakt, że filtrowanie wody daje stały koszt miesięczny niezależnie od spożycia. Wreszcie filtrowanie wody może być postrzegane jako rozwiązanie bardziej ekologiczne: nie zużywa się żadnych opakowań, filtry podlegają recyclingowi, nie trzeba transportować wody na duże odległości. Filtrowanie wody ma jednak cechy, które mogą budzić wątpliwości. Ze względu na mnogość rozwiązań i często skomplikowany, techniczny język, jakim posługują się firmy oferujące filtry, klienci mogą odczuć brak fachowej porady. Nie wiedzą dokładnie, kiedy zużywa się filtr, nie mają pewności czy rzeczywiście usuwa wszystkie zanieczyszczenia. Sami pracownicy mogą mieć opory przed piciem wody filtrowanej na surowo. W sukurs przychodzą instytucje zajmujące się badaniami wody i Państwo które zainwestowało w nowoczesne stacje uzdatniania wody i wymianę sieci wodociągowej. Instytucje te zapewniają o dobrej jakości dostarczanej wody i wręcz zachęcają do picia jej prosto z kranu.

Niestety często zdarza się, że na drodze dobrze oczyszczonej wody stają przestarzałe instalacje wodne czy dawno niewymieniane, zanieczyszczone rury doprowadzające wodę do miejsca poboru. Rozwiązaniem tego problemu jest dobra filtracja, usuwająca zanieczyszczenia np. na poziomie 1 mikrona. Tak przefiltrowana woda redukuje możliwe zanieczyszczenia zarówno organiczne jak i chemiczne, pozostawiając jednocześnie w wodzie cenne dla zdrowia minerały.

Pamiętajmy, woda filtrowana jest zarówno zdrowa, jak i bezpieczna, pod warunkiem, że firma dostarczająca dystrybutory filtrujące, stosuje odpowiednie filtry.

Filtracja o parametrach 1 mikrona Mikron - co to takiego? Wyobraźmy sobie, że filtr to sitko służące do oczyszczenia wody. Im mniejsze „oczka” tego filtra, tym więcej zanieczyszczeń uda mu się zatrzymać. W filtrach do wody oczka są tak małe, że ich rozmiar podawany jest w mikronach – milionowych częściach metra. Filtracja na poziomie 1 mikrona usuwa piasek, rdzę, metale ciężkie oraz cysty i pierwotniaki, a jednocześnie nie wypłukuje z wody tak cennych dla zdrowia i życia minerałów. Stosując urządzenia z taką filtracją, masz pewność, że woda dostarczana pracownikom będzie wodą bezpieczną.

Na koniec przypomnijmy - że każdy pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikom wodę zdatną do picia. Mówią o tym przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów*.

Podstawowe kwestie poruszone w przepisach BHP:

- wodą zdatną do picia jest woda zbadana pod względem higieniczno-sanitarnym, jako nadająca się do spożycia przez ludzi;
- czerpanie wody powinno odbywać się wyłącznie z zaworów czerpalnych (§ 113 ust. 1 i 2 ogólnych przepisów bhp);
- w halach zakładowych, fabrykach, czy dużych biurach - miejsca czerpania wody zdatnej do picia powinny znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy;
- ilość, rodzaj i temperatura wody powinna być dostosowana do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych;
- pracownicy pracujący w uciążliwych warunkach – gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28°C, lub gdy pracownicy są zatrudnieni w warunkach mikroklimatu gorącego, np. pracownicy hut, gdzie temperatura wynosi ponad 25°C – powinni zostać zaopatrzeni w napoje schłodzone.

Z ustawy również wynika, że pracownik zakładu, biura czy fabryki - musi mieć dostęp do wody przez całą dniówkę roboczą. Napoje powinny być udostępnione nieodpłatnie, w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników. Obowiązek ten nałożony na pracodawcę powinien być realizowany z urzędu, a nie na wniosek pracowników. Jeżeli pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku – może to skutkować kontrolą inspektora pracy i odpowiedzialnością za to wykroczenie przewidziane w art. 283 § 1 K.p., zagrożone karą grzywny do 30 000 złotych.

PODSUMOWUJĄC: Niezależnie od tego jakie rozwiązanie wybierzesz i jakimi argumentami będziesz kierować się przy wyborze - możesz być pewien, że dostarczysz pracownikom dobrej jakości wodę, z której będą zadowoleni.  

* Zgodnie z § 112 zdanie 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279)