Rozwiązania przyjazne środowisku

EDEN – ROZWIĄZANIA PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Z natury czerpiemy nasz najlepszy produkt – wodę źródlaną. Dlatego razem ze szwajcarską firmą Quantis, przeprowadziliśmy szereg badań weryfikujących wpływ naszej firmy na środowisko. Rezultatem tych badań było zidentyfikowanie dwóch kluczowych źródeł emisji CO2: dystrybutorów do wody i środków transportu. Świadomość istnienia tych dwóch aspektów spowodowała zmianę naszych wewnętrznych procedur i inicjację szeregu działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego.                                               

  • Optymalizacja tras dostaw ogranicza w znacznym stopniu nasz wpływ na środowisko.
  • Nasze butle z wodą źródlaną są napełniane nawet do 50 razy i recyklingowane.
  • Wiele zakładów Grupy Eden korzysta ze źródeł odnawialnej energii, takich jak wiatr lub energia słoneczna.
  • Najlepsza klasa energetyczna naszych nowych dystrybutorów grzewczo-chłodzących zapewnia o 50% mniejsze zużycie energii.

Optymalizacja tras dostaw

optymalizacja tras dostaw

Zapewnienie jak najkrótszych tras transportowych i czasu dojazdu redukuje nasz negatywny wpływ na środowisko.
Wybierając rozwiązania Eden oszczędzasz do 363 kg CO2e w ciągu roku* w porównaniu do tradycyjnego transportu małych butelek.

* kalkulacja na podstawie przeciętnego spożycia wody przez Klienta Eden w ciągu miesiąca (70 litrów).

Dłuższe życie butli

dłuższe życie butli

MNIEJ ZUŻYTEGO PLASTIKU W PORÓWNANIU DO BUTELEK PET
Każda butla Eden jest używana do 50 razy, zanim zostanie poddana recyklingowi. 1 butla Eden = 633 butelki PET (1,5 l butelki).
Wybierając rozwiązania Eden zamiast tradycyjnych butelek jednorazowych oszczędzasz do 25 kg odpadów rocznie*.

* kalkulacja na podstawie przeciętnego spożycia wody przez Klienta Eden w ciągu miesiąca (70 litrów).