Projekt UgandaOd początku roku 2011 Eden Springs razem z organizacją
„People help People” - wspiera ogólnoświatowy projekt zaopatrywania
w wodę społeczności Tanzanii i Ugandy.

Przeczytaj historię BoscoPrzeczytaj
historię
Bosco
Przeczytaj historię SylviiPrzeczytaj
historię
Sylvii


W 2014 roku, Eden udzielił finansowego wsparcia w budowie kilku studni głebinowych, zaopatrując rejon Wakiso, 50 km obszar południowozachodniej Kampali (stolicy Ugandy) w czystą wodę. Około 70% tych terenów i 1.4 miliona mieszkańców nie ma dostępu do czystej wody. Nowe studnie pozwolą zwiększyć dostęp do źródeł bezpiecznej wody pitnej, wspomagając zdrowie mieszkańców i rozwój społeczności w tym regionie.

dropBrak czystej wody pitnej
negatywnie wpływa na zdrowie
dropBrak czystej wody negatywnie
wpływa na edukację i dochody
10% dzieci zarażonych jest pasożytami, rozwijającymi się w brudnej wodzie. 17% dziewcząt rezygnuje ze szkoły z powodu ubogich warunków sanitarnych i higienicznych.
17% dzieci umiera przed piątym rokiem życia z powodu biegunki. 10% chłopców spędza wolny czas na noszeniu wody, zamiast na nauce.
12% dzieci w wieku 10-17 lat cierpi z powodu czerwonki. 5% dochodów rodzinnych obniżyło się z powodu braku czystej wody.
40% dorosłych cierpi na dur brzuszny.

Źródło statystyk: Status report on access to water, Kasanje subcounty Wakiso district, Jan 2014/Jan 2015,
Local government directorate of Water, Sanitation and Hygiene, Wakiso District, Uganda


Od każdej umowy na wodę zawartej w marcu
Eden Springs przekaże dodatkowy wkład
finansowy do projektu w Ugandzie.


jeden dystrybutor - jedno euro

cooler
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie zbiorów danych osobowych Eden Springs Sp z o.o.. Dane osobowe będą przetwarzane przez Eden Springs Sp. z o.o. w celu archiwizacji, dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez spółki grupy kapitałowej Eden Springs samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, jak również przesłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej a także dla nawiązania z Państwem kontaktu dotyczącego promocji naszych produktów i usług. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych jest Eden Springs Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Perla 10. Dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z grupy kapitałowej Eden Springs, jak i podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Eden Springs Sp. z o.o. 05-510 Konstancin- Jeziorna ul. Pułaskiego 2 z dopiskiem "Dane Osobowe".