Światowy Dzień Wody / 22 Marca

Od początku roku 2011 Eden Springs razem z organizacją „People help People”
wspiera ogólnoświatowy projekt zaopatrywania w wodę społeczności Tanzanii i Ugandy.

Read Bosco's storyPrzeczytaj
historię
Bosco
Read Sylvia's storyPrzeczytaj
historię
Sylvii

W 2014 roku, Eden udzielił finansowego wsparcia w budowie kilku studni głebinowych, zaopatrując rejon Wakiso, 50 km obszar
południowozachodniej Kampali (stolicy Ugandy) w czystą wodę. Około 70% tych terenów i 1.4 miliona mieszkańców
nie ma dostępu do czystej wody. Nowe studnie pozwolą zwiększyć dostęp do źródeł bezpiecznej wody pitnej,
wspomagając zdrowie mieszkańców i rozwój społeczności w tym regionie.
drop
Brak czystej wody pitnej
negatywnie wpływa na zdrowie
drop
Brak czystej wody negatywnie
wpływa na edukację i dochody
10% dzieci zarażonych jest pasożytami,
rozwijającymi się w brudnej wodzie.
17% dzieci umiera przed piątym rokiem życia
z powodu biegunki.
17% dziewcząt rezygnuje ze szkoły z powodu
ubogich warunków sanitarnych i higienicznych.
10% chłopców spędza wolny czas na noszeniu wody,
zamiast na nauce.
12% dzieci w wieku 10-17 lat cierpi
z powodu czerwonki.
5% dochodów rodzinnych obniżyło się
z powodu braku czystej wody.
40% dorosłych cierpi na dur brzuszny.

Źródło statystyk: Status report on access to water, Kasanje subcounty Wakiso district, Jan 2014/Jan 2015,
Local government directorate of Water, Sanitation and Hygiene, Wakiso District, Uganda