Światowy Dzień Wody / 22 Marca

Eden Springs, we współpracy z The Carbon Neutral Company®, wesprze nowy projekt równoważenia emisji
dwutlenku węgla, który współgra z naszym zaangażowaniem we wspieranie projektów zrównoważonej
gospodarki wodnej i rozwoju społeczności lokalnych pod hasłem „Liczy się każda kropla”.

Read Pius' storyPrzeczytaj
historię
Pius

Projekt ten, realizowany głównie w Ugandzie, Rwandzie oraz Malawi, dostarcza czystą wodę pitną do małych
społeczności wiejskich poprzez naprawę uszkodzonych odwiertów i tworzenie nowych.
Społecznościom proponuje się też szkolenia na temat wody, odkażania i higieny, aby ułatwić utrzymanie jakości wody
na wysokim poziomie i zapewnić jej zdatność do spożycia przez ludzi.
Odwierty można wykorzystywać jako studnie dzięki zamontowaniu pionowej rury oraz sita, co pozwala na czerpanie wody z ziemi.

Odwierty zaprojektowane
są one tak, by służyć ludziom
od 20 do 50 lat.


Odwierty ułatwią życie głównie kobietom i dzieciom, które każdego dnia spędzają wiele godzin na czerpaniu
i oczyszczaniu wody.

Szacuje się, że projekt wpłynie na życie 3 tys. dzieci i 5,7 tys. osób dorosłych, zmniejszając częstotliwość występowania biegunki (100 przypadków zachorowań rocznie,
w tym 6 śmiertelnych).


Ponieważ dostarczana woda jest czysta, mieszkańcy nie muszą już gotować wody, by ją oczyścić.

Ogranicza to również wyrąb miejscowych lasów (dominującego źródła drewna
na opał) i redukuje emisję
gazów cieplarnianych.