Światowy Dzień Wody / 22 Marca

Każdego roku 22 marca obchodzimy, ustanowiony przez ONZ w 1993 r., Światowy Dzień Wody - World Water Day.
W tym roku jego tematem przewodnim jest rola wody w planie zrównoważonego rozwoju.

World Water Day / March 22

W krajach takich jak Uganda czy Tanzania miliony ludzi są pozbawione dostępu do czystej wody.
Ludzie – przeważnie kobiety i dzieci – muszą poświęcać dużą część swojego dnia na przebycie długiej drogi
po czystą wodę, co ogranicza czas, który mogliby przeznaczyć na pracę zarobkową
czy też na uczęszczanie do szkoły w celu zwiększenia swych szans na rynku pracy.


Brak czystej wody negatywnie wpływa na zdrowie, jest przyczyną wielu chorób
i śmierci z powodu czerwonki, biegunki, duru brzusznego i innych chorób.
Brak czystej wody negatywnie wpływa na edukację i dochody.
Narody Zjednoczone szacują, że każdego dnia kobiety i dzieci poświęcają ponad
200 milionów godzin lub 25% dnia, nosząc wodę dla swoich rodzin i domów.
Tego czasu nie mogą poświęcić na opiekę nad rodziną, naukę lub pracę,
dzięki której zwiększają swoje dochody.