NASZ CEL

ZDROWSZE ŻYCIE DZIĘKI 

WODZIE LEPSZEJ JAKOŚCI

NASZA WIZJA

ZBUDOWANIE  MARKI CZOŁOWEGO DOSTAWCY

ZDROWEJ WODY PITNEJ

OFERUJĄCEGO WYJĄTKOWY PAKIET

EKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ
.

 • DYWERSYFIKACJA
 • ZASPOKAJANIE
 • BUDOWANIE
 • PROPAGOWANIE
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

DYWERSYFIKACJA

Dywersyfikacja  naszej oferty produktów poprzez innowację, współpracę partnerską i akwizycje

ZASPOKAJANIE

Zaspokajanie zmieniających się potrzeb Klientów

BUDOWANIE

BUDOWANIE zaufania i spójności we wszystkim co robimy, wykorzystując nasz ONE PRIMO WAY

PROPAGOWANIE

PROPAGOWANIE ekologicznych innowacji poprzez wykorzystanie fachowej wiedzy naszych pracowników i partnerów biznesowych 

NASZE STRATEGIE

Opieramy nasze działania o jednolity zestaw strategicznych filarów naszej globalnej działalności, aby tworzyć zróżnicowaną ofertę dla naszych Klientów, jednocześnie zapewniając zaangażowaną i ukierunkowaną na cel kulturę naszym współpracownikom. 
Wierzymy, że dzięki naszym strategiom możemy zapewnić lepszą obsługę Klienta, jednocześnie wykorzystując naszą globalną skalę do zwiększania wydajności. Nasza transformacja w organizację skoncentrowaną na dostawach wody była pierwszym krokiem na drodze do zwiększania wartości firmy i wierzymy, że nasza strategia biznesowa umożliwi długoterminowy, wymierny sukces wspierający nasz cel i wizję.

 • WODA NA TWÓJ SPOSÓB
 • WIODĄCE INNOWACJE W BRANŻY
 • KLIENT NA CAŁE ŻYCIE
 • DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA
 • LIDER ESG
 • ŚRODOWISKO PRACY
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

WODA NA TWÓJ SPOSÓB

WODA DLA KLIENTA ZGODNIE Z JEGO ŻYCZENIEM: ZAWSZE I WSZĘDZIE

Oferujemy zróżnicowany zestaw rozwiązań w zakresie dostaw wody dla Klientów prywatnych i biznesowych. Wierzymy, że zapewnia to naszym Klientom dostęp do wysokiej jakości wody pitnej zawsze i wszędzie kiedy tego potrzebują. Naszym celem jest wybór Primo jako preferowanej przez Klientów marki wody wśród firm, z którymi konkurujemy, poprzez zwiększanie poziomu dotarcia z naszymi rozwiązaniami do Klientów, a także dywersyfikację bazy. Nasza oferta jest dodatkowo wspierana przez kanały cyfrowe, które umożliwiają Klientom zarządzanie preferencjami dotyczącymi dostawy i zamawiania produktów lub ich zakupu we własnych witrynach e-commerce lub należących do naszych partnerów detalicznych.

WATER YOUR WAY

WIODĄCE INNOWACJE W BRANŻY

ROZWÓJ NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH KONSUMPCJĘ WODY

Koncentrujemy się na innowacjach produktowych, aby zwiększyć liczbę Klientów i podnieść konsumpcję wody. Poszerzyliśmy naszą ofertę dystrybutorów o różnorodne warianty, w tym serwujące wodę gorącą, zimną, które umożliwiają parzenie kawy, herbaty i przygotowywanie innych napojów. Dystrybutory te są dostępne w wielu przedziałach cenowych, które są dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Rozszerzyliśmy również naszą ofertę o opcje kolorystyczne i stylistyczne, które są bardzo istotne w przypadku wnętrz mieszkalnych i komercyjnych. Innowacje i udoskonalenia dystrybutorów umożliwiają nam również poprawę jakości naszych usług i obniżenie kosztów obsługi.

CATEGORY LEADING

KLIENT NA CAŁE ŻYCIE

KLIENT W CENTRUM  NASZYCH DZIAŁAŃ 

Stawiamy Klienta w centrum wszystkich naszych działań. Naszym celem jest wydłużenie "cyklu życia" Klientów przy jednoczesnym zmniejszeniu ich rocznej rotacji . Staramy się zrozumieć potrzeby Klientów i słuchać ich opinii na temat naszej oferty i usług. Dostarczając im godne zaufania, wysokiej jakości produkty oraz odpowiadając na ich potrzeby serwisowe, wierzymy, że możemy zwiększyć wartość wspólnych relacji. Nieustannie tworzymy interaktywne, cyfrowe punkty kontaktu z Klientem, aby poprawić jakość obsługi.

CUSTOMER FOR LIFE

DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA

ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI,  OBNIŻANIE KOSZTÓW OPERACYJNYCH I ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DOSTAW

Wierzymy, że możemy zwiększyć wydajność dzięki naszej globalnej skali i ofercie produktowej. Dzięki naszemu skupieniu się na dostawach wody zaczęliśmy usprawniać i centralizować funkcje wsparcia we wszystkich lokalizacjach geograficznych. Dodatkowo wzmocniliśmy nasz personel dzięki globalnemu zespołowi ds. zakupów, który pomaga budować wartościowe relacje z dostawcami i standaryzować nasze najlepsze praktyki. Wierzymy, że w połączeniu z innymi naszymi strategiami, w miarę zwiększania bazy Klientów, nasze procesy optymalizacji tras dostaw będą coraz bardziej wydajne.

OPERATIONAL EXCELLENCE

LIDER ESG

WYWIERANIE POZYTYWNEGO WPŁYWU NA NASZE ŚRODOWISKO, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

Staramy się wywierać pozytywny wpływ na środowisko, naszych współpracowników i społeczność, w której żyjemy, pracujemy i dostarczamy nasze produkty. Utrzymujemy zrównoważone zasoby wodne, dążymy do zmniejszenia naszego śladu węglowego i zużycia energii oraz dążymy do zwiększenia wykorzystania opakowań z recyklingu. W kanale społecznościowym promujemy inicjatywy BHP, a także szkolenia z zakresu różnorodności i integracji dla całego kierownictwa. Ponadto naszym celem jest zapewnienie, że nasza społeczność dostawców przestrzega wszystkich ogólnokrajowych i lokalnych przepisów i regulacji dotyczących stosunków międzyludzkich. W obszarze zarządzania, nasz Kodeks postępowania i etyki w biznesie zapewnia zgodność ze wszystkimi odpowiednimi zasadami i regulacjami.

ESG

ŚRODOWISKO PRACY

KULTURA NAKIEROWANA NA OSIĄGANIE CELÓW, PODNOSZĄCA ZADOWOLENIE PRACOWNIKÓW

Rozwijamy kulturę ukierunkowaną na cel, która zapewni większe zadowolenie pracowników. Naszym zamierzeniem jest pozyskiwanie i utrzymanie zaangażowanych pracowników, którzy będą realizować nasze cele w kontaktach z naszymi Klientami, a także w ich własnym środowisku. Staramy się wdrażać skuteczną strategię rozwoju personalnego, która koncentruje się na całym cyklu życia pracownika.

NASZE WARTOŚCI

Nasze wartości Primo odzwierciedlają naszą istotę i aspiracje na przyszłość. Wartości te wskazują nam jak żyć i utrzymywać relacje z Klientami, współpracownikami i lokalnymi społecznościami.

 • Zdrowe życie . . . wierzymy w tworzenie warunków do zdrowszego życia, zdrowszych społeczności i zdrowszej planety.
 • Dzięki standardom doskonałości . . . konsekwentnie dostarczamy Klientom najlepsze produkty i usługi oraz nagradzamy Pracowników za dobre wyniki.
 •  Szacunek dla wszystkich . . . szanujemy i doceniamy naszą różnorodność, promując integrację społeczną. Jesteśmy oddani społecznościom, którym służymy
 • Oraz determinacja aby postępować właściwie — ZAWSZE. Cenimy nie tylko osiągane rezultaty, ale również pracę, którą w to wkładamy. Jesteśmy wobec siebie wymagający i zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów , a gdy już popełniamy jakieś błędy, przyznajemy się do nich, naprawiamy je, wyciągamy wnioski i dzięki temu uczymy się. 

NASZE ZACHOWANIA

Nasze zachowania promują kulturę skoncentrowaną na Klientach, która wdraża nasze wartości w życie  poprzez przywództwo, partnerską współpracę, służbę i podejmowanie decyzji.

 • INTEGRACJA
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • CIEKAWOŚĆ
 • PRACA ZESPOŁOWA
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

INTEGRACJA

 • Jesteśmy otwarci na różne punkty widzenia, ponieważ pozwalają podejmować lepsze decyzje
 • Wiemy, że są między nami różnice i staramy się je wykorzystać dla rozwoju
 • Podejmujemy działania gdy ktoś jest pomijany

INNOWACYJNOŚĆ

 • Kwestionujemy dominujące przekonania i proponujemy  nowe idee
 • Myślimy strategicznie i podejmujemy decyzje oparte na faktach i danych
 • Ryzyko podejmujemy w sposób wyważony, uczymy się na błędach
 • Działamy bez zbędnej zwłoki, koncentrując się na rezultatach

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Bierzemy odpowiedzialność za sprawy i w razie potrzeby podejmujemy trudne decyzje
 • Mówimy, co myślimy, nawet jeśli prawda jest niewygodna
 • Jesteśmy wiarygodni i szczerzy, podejmując każdą decyzję 

CIEKAWOŚĆ

 • Zawsze pytamy „Dlaczego?” i „Dlaczego nie?”
 • Szukamy cennych nowych informacji i staramy się przezwyciężać własne ograniczenia
 • Rozwiązujemy problemy, patrząc na przyczyny, a nie objawy
 • Staramy się zrozumieć potrzeby Klientów i dostrzec przyszłe możliwości na świecie

PRACA ZESPOŁOWA

 • Obdarzamy nasz zespół zaufaniem
 • Współpracujemy — dwie głowy prawie zawsze pracują lepiej niż jedna
 • Słuchamy argumentów i staramy się je zrozumieć, zanim zareagujemy
 • Dzielimy się informacją zwrotną szczerze, konstruktywnie i na czas