Za ciepło czy za zimno? Jaka jest optymalna temperatura do pracy?

Za ciepło czy za zimno? Jaka jest optymalna temperatura do pracy?
SHARE SHARE SHARE SHARE SHARE

Istnieje kilka czynników wpływających na komfort i efektywność pracowników – takich jak pozytywna atmosfera, poziom hałasu, dostęp do światła dziennego, napojów i… odpowiednia temperatura w miejscu pracy. Zgodnie z wymogami prawnymi to właśnie na pracodawcy spoczywa zagwarantowanie zatrudnionym osobom jak najlepszego poziomu temperatury, który zależy od rodzaju wykonywanego zajęcia. Podpowiadamy, jaka jest właściwa temperatura w biurze (i nie tylko!) i jak może oddziaływać na kondycję pracowników.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650) w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy – nie niższą od 14°C.

Temperatura minimalna i temperatura maksymalna w miejscu pracy

W przypadku miejsc, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może spaść poniżej 18°C. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy względy technologiczne nie pozwalają wyjść ponad ten pułap – i tak w chłodniach, gdzie niska temperatura okazuje się niezbędna podczas produkcji, pracownik nie może domagać się wyższej temperatury. Jeszcze inne zasady obowiązują w łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych – tam temperatura nie powinna spaść poniżej 24oC.

W ustawie nie określono niestety jednoznacznie maksymalnej dozwolonej temperatury powietrza. Wiadomo tylko, że w przypadku osób przez 21. rokiem życia górna granica nie może przekroczyć 30oC przy wilgotności powietrza 65%.

Jakie są obowiązki pracodawcy w kontekście regulacji dotyczących temperatury?

Uznaje się, że osoby wykonujące ciężką pracę fizyczną na hali nie powinny pracować, kiedy temperatura jest wyższa niż 28oC, natomiast w przypadku pracy biurowej górna granica wynosi 30oC. Każde przekroczenie normy obliguje pracodawcę do zagwarantowania pracownikom dostępu do napojów (nie przysługuje ekwiwalent finansowy), a także do zadbania o sprawność klimatyzacji lub wentylacji w zakładzie pracy – nie mogą one jednak powodować wyziębienia ani przegrzewania pomieszczeń. Regulacje jasno wskazują, że pracodawca ma obowiązek dostarczyć wodę zatrudnionym osobom, jeśli temperatura powietrza przekroczyła 25oC na otwartej przestrzeni lub 28oC w pomieszczeniu. Do jego powinności należy też zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych do przechowywania i przygotowywania napojów.

Jedną z możliwości, korzystną zwłaszcza w przestrzeniach biurowych, okazują się dystrybutory wody źródlanej. Na największych powierzchniach najlepiej sprawdzają się dystrybutory filtrujące wodę, przy których nie trzeba wymieniać i magazynować butli z wodą. W wielkich halach i magazynach, gdzie zewnętrzny dostawca nie ma dostępu i gdzie panują niekorzystne warunki do przechowywania wody, pracodawca musi zadbać o jej dostarczenie.

Dowiedz się więcej o sposobach dostawy wody do firm >>

Warto podkreślić, że przepisy obowiązują każdego pracodawcę niezależnie od tego, czy zatrudnia osoby na umowę o pracę, umowę-zlecenie czy umowę o dzieło. Zgodnie z uregulowaniami powinien również zainstalować rolety lub żaluzje, aby osłonić okna przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Praca na świeżym powietrzu – regulacje prawne

W przypadku robót budowalnych oraz prac prowadzonych na otwartych przestrzeniach każdy pracownik ma prawo do stałego dostępu do bieżącej wody – co najmniej 90 litrów, które mogą posłużyć do mycia. Odpowiedzialność za dostęp (zarówno do wody pitnej, jak i bieżącej) spoczywa na pracodawcy. Jeśli temperatura przekracza poziom umożliwiający sprawne funkcjonowanie, pracownik ma prawo do odmówienia wykonywania czynności, a pracodawcy, który nie przerwie pracy, grozi do 30 tysięcy złotych kary.

Jaka temperatura w biurze wpływa na efektywność pracy?

Badanie przeprowadzone w 2014 roku przez prof. Allana Hedge’a z Uniwersytetu Cornella dowiodło, że zbyt niska temperatura obniża produktywność pracowników i sprzyja popełnianiu przez nich błędów. Wyższa natomiast – przekłada się na większą efektywność. Jak wskazuje Hedge, w ciągu miesiąca, kiedy prowadził badanie, podniesienie temperatury o 5 stopni z 20°C do 25°C zaowocowało zmniejszoną liczbą popełnianych literówek o 44% i podniosło szybkość pisania aż o 150%! Chociaż  temperatura 25°C nie dla każdego będzie odpowiednia, dowiedziono naukowo, że komfort cieplny na stanowisku pracy osiąga się przy  temperaturze od 22°C do 24°C (uwzględniając wilgotność powietrza 40–60%). W takich warunkach większości pracowników biurowych powinno pracować się dobrze. Każdy człowiek inaczej odbiera ciepło i zimno, dlatego niektóre osoby będą czuły się najlepiej w klimatyzowanym pomieszczeniu o minimalnej temperaturze 18°C, natomiast innym poczucie chłodu będzie towarzyszyć nawet przy 22°C. Praca w biurach typu open space wiąże się z pewną trudnością – niełatwo znaleźć kompromis, żeby wybrać temperaturę odpowiadającą wszystkim pracownikom. W takiej sytuacji warto sięgać po rozwiązania wspomagające regulowanie temperatury ciała, takie jak picie wody źródlanej.  

Dowiedz się więcej – dlaczego warto pić wodę?

Życie biura
SHARE SHARE SHARE SHARE SHARE