Za ciepło czy za zimno? Jaka jest optymalna temperatura do pracy?

Życie biura

Istnieje kilka czynników wpływających na komfort i efektywność pracowników – takich jak pozytywna atmosfera, poziom hałasu, dostęp do światła dziennego, napojów i… odpowiednia temperatura w miejscu pracy. Zgodnie z wymogami prawnymi to właśnie na pracodawcy spoczywa zagwarantowanie zatrudnionym osobom jak najlepszego poziomu temperatury, który zależy od rodzaju wykonywanego zajęcia. Podpowiadamy, jaka jest właściwa temperatura w biurze (i nie tylko!) i jak może oddziaływać na kondycję pracowników.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650) w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy – nie niższą od 14°C.

Temperatura minimalna i temperatura maksymalna w miejscu pracy

W przypadku miejsc, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może spaść poniżej 18°C. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy względy technologiczne nie pozwalają wyjść ponad ten pułap – i tak w chłodniach, gdzie niska temperatura okazuje się niezbędna podczas produkcji, pracownik nie może domagać się wyższej temperatury. Jeszcze inne zasady obowiązują w łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych – tam temperatura nie powinna spaść poniżej 24oC.

W ustawie nie określono niestety jednoznacznie maksymalnej dozwolonej temperatury powietrza. Wiadomo tylko, że w przypadku osób przez 21. rokiem życia górna granica nie może przekroczyć 30oC przy wilgotności powietrza 65%.

Jakie są obowiązki pracodawcy w kontekście regulacji dotyczących temperatury?

Uznaje się, że osoby wykonujące ciężką pracę fizyczną na hali nie powinny pracować, kiedy temperatura jest wyższa niż 28oC, natomiast w przypadku pracy biurowej górna granica wynosi 30oC. Każde przekroczenie normy obliguje pracodawcę do zagwarantowania pracownikom dostępu do napojów (nie przysługuje ekwiwalent finansowy), a także do zadbania o sprawność klimatyzacji lub wentylacji w zakładzie pracy – nie mogą one jednak powodować wyziębienia ani przegrzewania pomieszczeń. Regulacje jasno wskazują, że pracodawca ma obowiązek dostarczyć wodę zatrudnionym osobom, jeśli temperatura powietrza przekroczyła 25oC na otwartej przestrzeni lub 28oC w pomieszczeniu. Do jego powinności należy też zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych do przechowywania i przygotowywania napojów.

Jedną z możliwości, korzystną zwłaszcza w przestrzeniach biurowych, okazują się dystrybutory wody źródlanej. Na największych powierzchniach najlepiej sprawdzają się dystrybutory filtrujące wodę, przy których nie trzeba wymieniać i magazynować butli z wodą. W wielkich halach i magazynach, gdzie zewnętrzny dostawca nie ma dostępu i gdzie panują niekorzystne warunki do przechowywania wody, pracodawca musi zadbać o jej dostarczenie.

Dowiedz się więcej o sposobach dostawy wody do firm >>

Warto podkreślić, że przepisy obowiązują każdego pracodawcę niezależnie od tego, czy zatrudnia osoby na umowę o pracę, umowę-zlecenie czy umowę o dzieło. Zgodnie z uregulowaniami powinien również zainstalować rolety lub żaluzje, aby osłonić okna przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Praca na świeżym powietrzu – regulacje prawne

W przypadku robót budowalnych oraz prac prowadzonych na otwartych przestrzeniach każdy pracownik ma prawo do stałego dostępu do bieżącej wody – co najmniej 90 litrów, które mogą posłużyć do mycia. Odpowiedzialność za dostęp (zarówno do wody pitnej, jak i bieżącej) spoczywa na pracodawcy. Jeśli temperatura przekracza poziom umożliwiający sprawne funkcjonowanie, pracownik ma prawo do odmówienia wykonywania czynności, a pracodawcy, który nie przerwie pracy, grozi do 30 tysięcy złotych kary.

Jaka temperatura w biurze wpływa na efektywność pracy?

Badanie przeprowadzone w 2014 roku przez prof. Allana Hedge’a z Uniwersytetu Cornella dowiodło, że zbyt niska temperatura obniża produktywność pracowników i sprzyja popełnianiu przez nich błędów. Wyższa natomiast – przekłada się na większą efektywność. Jak wskazuje Hedge, w ciągu miesiąca, kiedy prowadził badanie, podniesienie temperatury o 5 stopni z 20°C do 25°C zaowocowało zmniejszoną liczbą popełnianych literówek o 44% i podniosło szybkość pisania aż o 150%! Chociaż  temperatura 25°C nie dla każdego będzie odpowiednia, dowiedziono naukowo, że komfort cieplny na stanowisku pracy osiąga się przy  temperaturze od 22°C do 24°C (uwzględniając wilgotność powietrza 40–60%). W takich warunkach większości pracowników biurowych powinno pracować się dobrze. Każdy człowiek inaczej odbiera ciepło i zimno, dlatego niektóre osoby będą czuły się najlepiej w klimatyzowanym pomieszczeniu o minimalnej temperaturze 18°C, natomiast innym poczucie chłodu będzie towarzyszyć nawet przy 22°C. Praca w biurach typu open space wiąże się z pewną trudnością – niełatwo znaleźć kompromis, żeby wybrać temperaturę odpowiadającą wszystkim pracownikom. W takiej sytuacji warto sięgać po rozwiązania wspomagające regulowanie temperatury ciała, takie jak picie wody źródlanej.  

Dowiedz się więcej – dlaczego warto pić wodę?