Work-life balance w praktyce

Zawrotne tempo życia, coraz szybszy przepływ informacji i duże oczekiwania co do efektywności zawodowej mogą łatwo doprowadzić do sytuacji, w której życie prywatne zostaje przysłonięte przez pracę. To z kolei często skutkuje zniszczeniem relacji z bliskimi, chronicznym przemęczeniem, zmniejszeniem zaangażowania, a nawet chorobami nerwicowymi i psychosomatycznymi. Co zatem zrobić, by pogodzić rozwój zawodowy z dbaniem o prywatne potrzeby?

Czytaj dalej

JAK SPĘDZAĆ WIĘCEJ CZASU Z RODZINĄ?

czas dla dziecka

W wielu rodzinach dzień wygląda podobnie: poranny bieg z przeszkodami, podczas którego przygotowujemy się do wyjścia, ciągle w niedoczasie, aby tylko zdążyć przed dzwonkiem. Potem jeszcze praca, kilka godzin stresu, napięcia i wreszcie powrót do domu – a tam… „drugi etat”. Życie w ciągłym pośpiechu i chęć pogodzenia wszystkiego nie sprzyjają budowaniu rodzinnych więzi i zacieśnianiu relacji. Sprawdź co zrobić aby to zmienić! Czytaj dalej