Kultura organizacyjna – jej znaczenie w zarządzaniu firmą

Eden_kultura organizacyjna i zarządzanie biurem

Kultura organizacyjna to obok dokładnej strategii działania jeden z najważniejszych elementów składających się na sukces firmy. Mimo tego, że wspomnianemu aspektowi powinna być poświęcana duża uwaga, bywa on niekiedy bagatelizowany lub traktowany przez kadrę zarządzającą z pobłażaniem. W tym artykule przekonasz się, że kultura organizacyjna owocuje zauważalnymi korzyściami.

Czytaj dalej

Bezpieczeństwo w pracy – czyli najważniejsze przepisy BHP w biurze

eden_bezpieczenstwo_w_pracy

Bez względu na formę zatrudnienia każdy pracodawca ma obowiązek zagwarantować pracownikom biurowym bezpieczne warunki do wykonywania zawodu. Tym samym powinien nie rzadziej niż raz na 6 lat umożliwić im wzięcie udziału w szkoleniu BHP, na którym zapoznają się z najważniejszymi zasadami. Planujesz zorganizować takie szkolenie dla swoich pracowników? Zobacz, jakie tematy są poruszane na szkoleniu BHP i jak ta wiedza może poprawić komfort i bezpieczeństwo w biurze.

Czytaj dalej

Office manager – kim jest i czym się zajmuje?

EDEN_Office_manager_kim_jest_i_czym_sie_zajmuje

Zakres obowiązków office managera jest bardzo szeroki i w dużym stopniu zależy od profilu danej firmy. Stanowisko to jest niezbędne zarówno w dużych przedsiębiorstwach o rozbudowanej strukturze, jak i niewielkich biznesach zatrudniających do kilkunastu osób. Czym więc najczęściej zajmuje się office manager i jakie kompetencje powinna mieć osoba zatrudniona na tym stanowisku?
Czytaj dalej