Children

Światowy Dzień WodyRazem z organizacją People Help People-One World,
Eden wspiera lokalne społeczności w Centralnej Afryce, Ugandzie i wiosce Kansanje,
budując studnie i umożliwiając ludności korzystanie z wody pitnej.


Wspierając Światowy Dzień Wody 2015,

Eden pomoże wybudować kolejne studnie w tym roku.

Od każdego zainstalowanego dystrybutora w marcu,

Eden Springs przekaże 1€

organizacji People Help People.


jeden dystrybutor - jedno euro

Zamawiając wodę do domu i biura,
wspierasz Światowy Dzień Wody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie zbiorów danych osobowych Eden Springs Sp z o.o.. Dane osobowe będą przetwarzane przez Eden Springs Sp. z o.o. w celu archiwizacji, dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez spółki grupy kapitałowej Eden Springs samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, jak również przesłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej a także dla nawiązania z Państwem kontaktu dotyczącego promocji naszych produktów i usług. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych jest Eden Springs Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Perla 10. Dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z grupy kapitałowej Eden Springs, jak i podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Eden Springs Sp. z o.o. 05-510 Konstancin- Jeziorna ul. Pułaskiego 2 z dopiskiem "Dane Osobowe".